Κύριε Υπουργέ,

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

 

Η βασική παρατήρηση που θα ήθελα να κάνω είναι η εξής:

 

Παρά το ότι το νέο πρόγραμμα είναι «τσεκουρεμένο» οικονομικά (κοντά 4,5 δις «ροκανίζονται» από το πρόγραμμα από τα έργα phasing και από τα «έργα-γέφυρα» που δεν ολοκληρώθηκαν και περνούν στο ΕΣΠΑ 2014-2020)

Παρά το ότι το νέο ΕΣΠΑ υπολείπεται πολλών δις συγκριτικά με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο

Παρά τις αυστηρές ρήτρες «μακροοικονομικής αιρεσιμότητας»  για την εκταμίευση των διαρθωτικών πιστώσεων

Παρά τις συγκεκριμένες στρατηγικές και τους ήδη δρομολογημένους άξονες τους οποίους καλούμαστε να υλοποιήσουμε

Το ζητούμενο πλέον είναι:

  • Τα νέα προγράμματα που θα προκηρύσσονται να ανταποκρίνονται στις κοινωνικές ανάγκες των πολιτών.

 

  • Η χρηματοδότηση των έργων να αντανακλά στις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας

Γι’ αυτό και το διακύβευμα υπό τις παρούσες συνθήκες της βαθιάς οικονομικής κρίσης είναι η σύνδεση της απορροφητικότητας με την κοινωνική αποτελεσματικότητα. Το έχει πει και ο Υπουργός στις Προγραμματικές του Δηλώσεις: δεν είναι αυτοσκοπός η υψηλή απορροφητικότητα. Τα χαρακτηριστικά ενός έργου και τα προγράμματα του ΕΣΠΑ πρέπει να είναι κομμάτι και εργαλείο ενός αναπτυξιακού σχεδίου – όχι πεδίο εκκόλαψης πελατειακών σχέσεων ή πεδίο συμφερόντων συγκεκριμένων μεγαλοεργολάβων. Γι’ αυτό και έχουν νόημα και επιτακτικό χαρακτήρα τα σχέδια ίδρυσης Αναπτυξιακής Τράπεζας – μιας τράπεζας που θα στηρίξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την έρευνα, την καινοτομία, τα logistics, την ευρυζωνικότητα.

Και βέβαια στο δρόμο χάραξης των νέων προγραμμάτων πρέπει να λάβουμε υπόψη όσα προηγήθηκαν στο προηγούμενο ΕΣΠΑ. Είναι σημαντικό οι πράξεις ένταξης να δρομολογούνται χωρίς καθυστέρηση. Είναι πολύ θετικό ότι οι πληρωμές έχουν μπει πλέον σε μια κανονικότητα. Επιπλέον, πρέπει να αναρωτηθούμε αν έργα που υλοποιήθηκαν στη προηγούμενη περίοδο τελικά απέδωσαν πραγματική προστιθέμενη αξία στο τόπο και αν ανταποκρίθηκαν στις πραγματικές ανάγκες  -όχι των μεγαλοεργολάβων και στη συντήρηση των πελατειακών σχέσεων – αλλά στις πραγματικές ανάγκες του λαού και του τόπου.

Σε αυτό το πλαίσιο ευτυχώς εντάσσονται:

1) H προδημοσίευση του Προγράμματος “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα”, αφού δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα που έχουν γεννηθεί πριν το 1991 και άνεργοι εγγεγραμμένοι του ΟΑΕΔ ή ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και

2) Η προκήρυξη του προγράμματος «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» όπου δικαιούχοι είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης άνω των 25 ετών και άνεργοι του ΟΑΕΔ ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα, καλύπτοντας ένα εύρος δραστηριοτήτων, όπως του γιατρού, του οδοντιάτρου, του μηχανικού, του  δημοσιογράφου, του γλύπτη, του μουσικού κ.ά. Δηλαδή δραστηριότητες που έχει ανάγκη ο τόπος για τη παραγωγική του ανασυγκρότηση και ειδικότητες που εντάσσονται στη διαρροή εγκεφάλων στο εξωτερικό.

Θα ήθελα να επισημάνω ότι ρίχνοντας μια ματιά στο συνοπτικό κείμενο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης 2014-2020, συνολικού προϋπολογισμού 434.883.125 ευρώ, προβλέπεται ως άξονας προτεραιότητας και η «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη» με κονδύλι 66.047.150 ευρώ. Σ’ αυτά εντάσσονται – και το αναφέρω στα θετικά – , μεταξύ άλλων, και η προαγωγή της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ένταξης σε κοινωνικές επιχειρήσεις καθώς και η Ενίσχυση Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας (start up), η Ενίσχυση υφιστάμενων και δημιουργία νέων κοινωνικών επιχειρήσεων, η  Κατάρτιση στελεχών κοινωνικών επιχειρήσεων.

Επιτρέψτε μου, πάνω σε αυτό το σημείο να ρωτήσω:

Ποιες είναι οι πραγματικές προσδοκίες από τέτοιες δράσεις μακροπρόθεσμα για την τοπική κοινωνία; Υπάρχουν παράλληλες δράσεις στήριξης τους  ώστε τέτοια κονδύλια να μην έχουν ένα παροδικό οικονομικό αποτέλεσμα; Ξέρετε καλύτερα από εμένα ότι ένα κομμάτι του κόσμου θέλει να ακούσει συγκεκριμένες εξηγήσεις γιατί έχει δημιουργηθεί η πεποίθηση ότι τελικά μεγάλα ποσά δαπανώνται ανέξοδα και πετιούνται στον πίθο των Δαναΐδων.

Κλείνοντας, επιτρέψτε μου και 3 ακόμη ερωτήσεις:

  1. Πότε θα έχουμε στα χέρια μας τον τελικό κατάλογο των έργων που θα μεταφερθούν ή θα γίνουν Phasing στην επόμενη προγραμματική περίοδο; Ήδη αγωνιά ένα τμήμα εργαζομένων που απασχολείται σε έργα των οποίων το πρόγραμμα χρηματοδότησης λήγει τέλος του έτους.
  2. Τι μπορεί να περιμένει ο πρωτογενής τομέας σήμερα από το νέο ΕΣΠΑ; Ο κύριος βραχίονας της παραγωγικής ανασυγκρότησης της πατρίδας μας, δηλαδή ο αγροτικός κόσμος, έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του το «μαξιλάρι» του ΕΣΠΑ.
  3. Υπάρχει κάποια εκτίμηση του ποσού με το οποίο θα επιβαρυνθεί το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων το 2016 για την χρηματοδότηση έργων τα οποία λόγω ολίσθησης και χρονοδιαγραμμάτων ωρίμανσης, δημοπράτησης, συμβασιοποίησης δεν έχουν ολοκληρωθεί εμπρόθεσμα;

 

Σας ευχαριστώ

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο
Για να λαμβάνεις ενημερωτικό υλικό και γνωρίζεις για τις δράσεις μας.
Γράψε απλά το email σου!
Εγγραφείτε