Επίκαιρη Επερώτηση Προέδρου και Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ για την προκλητική αύξηση κόστους από την υπογραφή της Συμφωνίας για το Διεθνές Κέντρο Αεροπορικής Εκπαίδευσης της Πολεμικής Αεροπορίας στην Καλαμάτα

Αθήνα,   8 Οκτωβρίου 2021

 

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

 

Προς τον κ. Υπουργό Εθνικής Άμυνας

Θέμα: “Γιατί υπογράψατε με προκλητική αύξηση του κόστους -ακόμα και σε σύγκριση με τους αρχικούς δικούς σας υπολογισμούς- τη Συμφωνία για το Διεθνές Κέντρο Αεροπορικής Εκπαίδευσης της Πολεμικής Αεροπορίας στην Καλαμάτα

 

 

Την Παρασκευή 16 Απριλίου 2021, ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Επενδύσεων και Εξοπλισμών (ΓΔΑΕΕ) κ. Θοδωρής Λάγιος, υπέγραψε μετά από δική σας εξουσιοδότηση, την Διακρατική Συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και του Κράτους του Ισραήλ, για την οργάνωση Διεθνούς Κέντρου Αεροπορικής Εκπαίδευσης, στην 120 Πτέρυγα Εκπαιδεύσεως Αέρος της Πολεμικής Αεροπορίας, στην Καλαμάτα. Λίγες μέρες μετά αποπέμφθηκε  αιφνιδιαστικά από τη θέση ευθύνης του.

Είναι όντως γεγονός, ότι εδώ και χρόνια, η αναβάθμιση της πτητικής εκπαίδευσης των Ικάρων και των νέων Ανθυποσμηναγών αποτελεί ώριμο στόχο του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ  εξέταζε, αφενός, σχέδιο χαμηλού κόστους το οποίο αξιοποιούσε τον υψηλό βαθμό εκπαίδευσης και την επίσης υψηλή τεχνογνωσία των Ελλήνων πιλότων και του Επιτελείου και προέβλεπε τη δική μας ανάπτυξη του Κέντρου, την αγορά σύγχρονων εκπαιδευτικών αεροπλάνων και προσομοιωτών και την επισκευή και αναβάθμιση υφιστάμενων εκπαιδευτικών αεροσκαφών. Και, αφετέρου, είχε λάβει προτάσεις  για διακρατικές συμφωνίες και προσφορές εταιρειών για leasing από τον ιδιωτικό τομέα ή Διακρατικές. Το 2018 υπήρξαν προσφορές για leasing περί τα 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ για είκοσι χρόνια συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης του εκπαιδευτικού αεροσκάφους Τ-6.

Όλα αυτά συζητήθηκαν με τους κανόνες της εμπιστευτικότητας όπως προβλέπεται, σε συνεδρίαση της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραμμάτων & Συμβάσεων, τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020, όπου με γραπτή Εισήγηση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Νίκου Παναγιωτόπουλου η οποία διανεμήθηκε στα μέλη της Επιτροπής, εισήχθη το θέμα με τίτλο «Δημιουργία Διεθνούς Εκπαιδευτικού Κέντρου Πτήσεων στην Καλαμάτα με χρηματοδοτική μίσθωση, αρμοδιότητας ΓΕΑ». Στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Υπουργός, εισηγήθηκε:

α) «την έγκριση της αναγκαιότητας-σκοπιμότητας» αυτού του υπο-προγράμματος,

β) «την υλοποίηση του υπο-προγράμματος … με Χρηματοδοτική Μίσθωση… και με σύναψη Διακρατικής Συμφωνίας με την Κυβέρνηση του Ισραήλ μετά τη διενέργεια διαπραγματεύσεων για τη σύνταξη των τεχνοοικονομικών όρων αυτής…»

και γ) «η χρηματοδότηση του υπο-προγράμματος ύψους ενός δισεκατομμυρίου τριακοσίων εβδομήντα πέντε (1, 375) εκατομμυρίων ευρώ, για τα είκοσι (20) έτη λειτουργίας του Κέντρου…». Με βάση αυτήν την τελική Εισήγηση ο κ. Υπουργός ζήτησε από την Επιτροπή, όπως προβλέπεται, «να διατυπώσει γνώμη».

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία μέλη της Επιτροπής αντέδρασαν, επισημαίνοντας την προχειρότητα της Εισήγησης και τα ελλιπή στοιχεία, εξέθεσαν την επιχειρηματολογία που συνοπτικά περιγράφεται στη δεύτερη παράγραφο του παρόντος κειμένου, έθεσαν ερωτήματα τα οποία δεν απαντήθηκαν επί της ουσίας, ζήτησαν αναβολή της Συνεδρίασης και σύνταξη νέας αναλυτικής και αξιόπιστης Εισήγησης και βέβαια διατύπωσαν αρνητική γνώμη, για την Εισήγηση εκείνης της συνεδρίασης. Τέλος, ζήτησαν με επίταση, όποια και να είναι η απόφαση της Επιτροπής, το τελικό σχέδιο της Σύμβασης πριν υπογραφεί, να τεθεί υπόψη της, για τελική διατύπωση γνώμης, καθόσον στην προαναφερθείσα Συνεδρίαση δεν παρουσιάστηκε Σχέδιο Σύμβασης.

Έκτοτε, όπως προκύπτει, υπήρξαν εξελίξεις ερήμην της Βουλής των Ελλήνων και παρακάμπτοντας ακόμα και την κατά πλειοψηφία διατύπωση θετικής γνώμης της Επιτροπής.

Πάρα την εισήγηση του Υπουργού την 21/12/20 στην Επιτροπή Εξοπλιστικών για τη χρηματοδότηση του υπο-προγράμματος ύψους ενός δισεκατομμυρίου τριακοσίων εβδομήντα πέντε (1,375) εκατομμυρίων ευρώ, τέσσερις μήνες μετά το κόστος αυξήθηκε σημαντικά κατα 475 εκατ. ευρώ σε 1,850 δις, αυξημένο κατά 35%!

Το γεγονός αυτό αποτυπώνεται ανάγλυφα στις  δύο σχετικές αποφάσεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους της 15/4/21 που αναφέρονται στο ίδιο αίτημα  των οικονομικών υπηρεσιών (Φ812/2/40071/Σ.7096/13.4.21 της ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ) του ΥΠΕΘΑ  :

  • την απόφαση της 15/4/21 του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με Αριθμό Πρωτοκόλλου 64022 (ΑΔΑ: 93ΣΜΗ-ΥΙΠ) με την οποία εγκρίνεται η ανάληψη της πολυετούς δαπάνης 20 ετών και απο την οποία προκύπτει σημαντική συνολική επιβάρυνση του κόστους στα 1,647 δις ευρώ και

  • την απόφαση της 15/4/21 του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με Αριθμό Πρωτοκόλλου 64022 Α (ΑΔΑ: 90 ΩΜΗ-ΚΜΓ) για την πρόσθετη ανάληψη υποχρέωσης για την παραπάνω πολυετή δαπάνη, με την οποία προκύπτει πρόσθετη αύξηση των δαπανών για τη Σύμβαση της τάξης των 202,647 εκατομμυρίων ευρώ την περίοδο 2021-2024

Κατά συνέπεια, αιφνιδίως με την υπογραφή της σύμβασης τον Απρίλιο του 2021 προκύπτει ότι το ετήσιο κόστος της Διακρατικής Συμφωνίας  από τα 68,5 εκ ευρώ κατ’ έτος που εισηγήθηκε τον Δεκέμβριο του 2020 Υπουργός στη Βουλή, εκτοξεύεται μέσα σε τέσσερις μήνες στα 92, 5 εκ. ευρώ το έτος.

Οι δε ετήσιες πληρωμές που προκύπτουν από τις παραπάνω αποφάσεις του Γενικού Λογιστηρίου, καθώς σε αυτές αναλύονται επακριβώς οι δαπάνες για τα επόμενα 20 έτη, είναι εξαιρετικά εμπροσθοβαρείς και αγγίζουν τα 600 εκατομμύρια την επόμενη τριετία.

Σύμφωνα με την αναφορά του Προέδρου της ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στη Βουλή, το 2018 υπήρξαν προσφορές για ανάλογες συμβάσεις leasing περί τα 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ για είκοσι χρόνια. Δηλαδή, το ετήσιο κόστος ανάλογων προτάσεων ήταν περίπου 60 εκατ. ευρώ τον χρόνο. Με τη Διακρατική Συμφωνία του Απριλίου το ετήσιο κόστος είναι αυξημένο κατά 54% !!!

Επιπροσθέτως, μέχρι σήμερα, από την πλευρά της Κυβέρνησης δεν έχουν αναφερθεί οικονομικά οφέλη για το Ελληνικό Δημόσιο από τη Συμφωνία. Η ανάδοχος εταιρεία καταλαμβάνει τις πάγιες εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της 120 Πτέρυγας Εκπαίδευσης Αέρος. Ουσιαστικά παραχωρείται η εγκατάσταση και πρόκειται να μεταφερθεί σημαντική τεχνογνωσία από τα στελέχη και το προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας. Η δε αμυντική μας βιομηχανία δεν διακρίνεται να έχει αναλάβει συγκεκριμένο αμειβόμενο έργο.

Επειδή όπως προαναφέρθηκε, όταν πριν έντεκα (11) μήνες, συζητήθηκε στη Ειδική Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής, περί της σκοπιμότητας ενεργοποίησης του υποπρογράμματος «Δημιουργία Διεθνούς Εκπαιδευτικού Κέντρου Πτήσεων στην Καλαμάτα με Χρηματοδοτική Μίσθωση», η συζήτηση ήταν προσχηματική, τα δε ερωτήματα δεν απαντήθηκαν,

Επειδή ακόμα και η διατυπωθείσα γνώμη της Επιτροπής παραβιάστηκε, και η Επιτροπή έχει παραπλανηθεί ως προς το κόστος της Συμφωνίας το οποίο στο μεταξύ αυξήθηκε,

Επειδή ουδέποτε δόθηκε το κείμενο της Σύμβασης στα μέλη της Επιτροπής και επομένως ουδέποτε η Επιτροπή διατύπωσε γνώμη επ’ αυτού,

Επειδή για το θέμα έχουν υπάρξει αλλεπάλληλες δημόσιες αντεγκλήσεις και η κυβέρνηση δεν έχει ανταποκριθεί:

α) στο απο 23/12/20 αίτημα του Προέδρου της ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ για τη διεξαγωγή προ ημερησίας διάταξης συζήτηση στη Βουλή το οποίο, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ρητά στο “φαινόμενο απουσίας πλήρους τεκμηρίωσης και αναλυτικής κοστολόγησης  για προτεινόμενα συμβάσεις εξοπλιστικών προγραμμάτων όπως για παράδειγμα η αγορά αεροσκαφών, καθώς και άλλες συμφωνίες, όπως η δημιουργία Διεθνούς Κέντρου Εκπαίδευσης Πιλότων στην Καλαμάτα” και

β) Στην απο 20/4/21 Επίκαιρη Επερώτηση 19 βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία για τη Συμφωνία για το Διεθνές Κέντρο Αεροπορικής Εκπαίδευσης της Πολεμικής Αεροπορίας

Επερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Γιατί έχετε υπογράψει Διακρατική Συμφωνία ίδρυσης Διεθνούς Εκπαιδευτικού Κέντρου Πτήσεων στην Καλαμάτα με συνολικό κόστος 1,850 δις ενώ η ανάλογη προσφορά leasing που είχε εξασφαλίσει ο ΣΥΡΙΖΑ – κατόπιν κατάθεσης ανταγωνιστικών προσφορών και πίεσης του κόστους προς τα κάτω – είχε κόστος περίπου 1,2 δις ευρώ και ετήσιο κόστος περίπου 60 εκατ. ευρώ μειωμένο κατά 53% σε σχέση με τη Συμφωνία ;

  1. Μετά από την οικονομική κρίση που έφερε η πανδημία και η οικονομική διαχείριση της κυβέρνησης η εμπροσθοβαρής πίεση στα δημοσιονομικά είναι δεδομένη. Με ποιο σκεπτικό έχετε συμφωνήσει την καταβολή του ενός τρίτου του ποσού 1,847 δις ευρώ στην περίοδο 2022-2024;

  1. Με ποια διαδικασία έγινε η σύγκριση των κατατεθειμένων προτάσεων;

  1. Είχατε εξετάσει μια λύση απευθείας αγοράς των αναγκαίων σύγχρονων εκπαιδευτικών πτητικών μέσων με επισκευή και αναβάθμιση υφιστάμενων εκπαιδευτικών αεροσκαφών, αξιοποιώντας τον υψηλό βαθμό εκπαίδευσης και την επίσης υψηλή τεχνογνωσία των Ελλήνων πιλότων και του Επιτελείου, καθώς και τη συνδρομή της ΕΑΒ; Τι κόστος και ποια οφέλη θα είχε αυτή η λύση σε σύγκριση με την επιλογή για leasing που κάνατε;

  1. Για ποιο λόγο ακριβώς μέσα σε τέσσερις μήνες αυξήθηκε κατά 35% το αρχικό συμφωνηθέν κόστος από 1,375 δις σε 1,849 δις;

  1. Θα υπάρχει συμμετοχή ελληνικών εταιρειών, όπως της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ), στην υποστήριξη των πτητικών μέσων;

  1. Θα φέρετε προς έγκριση ενώπιον του Ελληνικού Κοινοβουλίου το τελικό κείμενο της υπογραφείσας Συμφωνίας;

Οι Επερωτώντες Βουλευτές

 

Τσίπρας Αλέξης

 

 

Δρίτσας Θεόδωρος

 

Τσίπρας Γεώργιος

 

Βίτσας Δημήτριος

 

Γεροβασίλη Όλγα

 

Αβραμάκης Ελευθέριος

 

Αγαθοπούλου Ειρήνη

 

Αθανασίου Αθανάσιος (Νάσος)

 

Αλεξιάδης Τρύφωνας

 

Αμανατίδης Ιωάννης

 

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)

 

Αποστόλου Ευάγγελος

 

Αραχωβίτης Σταύρος

 

Αυγέρη Θεοδώρα (Δώρα)

 

Αυλωνίτης Αλέξανδρος – Χρήστος

 

Αχτσιόγλου Ευτυχία (Έφη)

 

Βαγενά Άννα

 

Βαρδάκης Σωκράτης

 

Βαρεμένος Γεώργιος

 

Βασιλικός Βασίλης

 

Βερναρδάκης Χριστόφορος

 

Βέττα Καλλιόπη

 

Βούτσης Νικόλαος

 

Γιαννούλης Χρήστος

 

Γκαρά Αναστασία (Νατάσα)

 

Γκιόλας Ιωάννης

 

Δραγασάκης Ιωάννης

 

Ελευθεριάδου Σουλτάνα

 

Ζαχαριάδης Κώστας

 

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν

 

Ζουράρις Κωνσταντίνος

 

Ηγουμενίδης Νικόλαος

 

Θραψανιώτης Εμμανουήλ

 

Καλαματιανός Διονύσιος – Χαράλαμπος

 

Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)

 

Κατρούγκαλος Γεώργιος

 

Κάτσης Μάριος

 

Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)

 

Κόκκαλης Βασίλειος

 

Κουρουμπλής Παναγιώτης

 

Λάππας Σπυρίδων

 

Μάλαμα Κυριακή

 

Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)

 

Μάρκου Κωνσταντίνος

 

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

 

Μιχαηλίδης Ανδρέας

 

Μουζάλας Ιωάννης

 

Μπαλάφας Ιωάννης

 

Μπάρκας Κωνσταντίνος

 

Μπουρνούς Ιωάννης

 

Μωραΐτης Αθανάσιος (Θάνος)

 

Νοτοπούλου Κατερίνα

 

Ξανθόπουλος Θεόφιλος

 

Ξανθός Ανδρέας

 

Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα

 

Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης)

 

Παπαηλιού Γεώργιος

 

Παπανάτσιου Αικατερίνη

 

Παππάς Νικόλαος

 

Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)

 

Πολάκης Παύλος

 

Πούλου Παναγιού (Γιώτα)

 

Ραγκούσης Ιωάννης

 

Σαντορινιός Νεκτάριος

 

Σαρακιώτης Ιωάννης

 

Σκουρλέτης Παναγιώτης (Πάνος)

 

Σκουρολιάκος Παναγιώτης

 

Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)

 

Σπίρτζης Χρήστος

 

Συρμαλένιος Νικόλαος

 

Τελιγιορίδου Ολυμπία

 

Τζάκρη Θεοδώρα

 

Τζανακόπουλος Δημήτριος

 

Τζούφη Μερόπη

 

Τόλκας Αγγελος

 

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

 

Τσακαλώτος Ευκλείδης

 

Φάμελλος Σωκράτης

 

Φίλης Νικόλαος

 

Φλαμπουράρης Αλέξανδρος

 

Φωτίου Θεανώ

 

Χαρίτου Δημήτριος (Τάκης)

 

Χαρίτσης Αλέξανδρος (Αλέξης)

 

Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης

 

Χρηστίδου Ραλλία

 

Ψυχογιός Γεώργιος

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο
Για να λαμβάνεις ενημερωτικό υλικό και γνωρίζεις για τις δράσεις μας.
Γράψε απλά το email σου!
Εγγραφείτε