ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Ηγουμενίδης κατέθεσε ως αναφορά προς το Προεδρείο της Βουλής αναλυτικό υπόμνημα του  Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας – Τμήμα Ανατολικής Κρήτης με θέμα: «Υπόμνημα με ζητήματα μηχανικών».

Το έγγραφο που απευθύνεται στον ίδιο τον Νίκο Ηγουμενίδη και ο βουλευτής το αποστέλλει στους αρμόδιους Υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Μεταξύ των θεμάτων που τίθενται στο υπόμνημα είναι η αύξηση του ποσού των εγγυητικών αποστολών ΤΜΕΔΕ και άλλα ζητήματα που αφορούν την εγγυοδοσία, το ασφαλιστικό των μηχανικών, η επίσπευση της δημιουργίας μηχανισμού έκδοσης εγγυητικών επιστολών από το ΤΜΕΔΕ για έργα Κρατικών Ενισχύσεων ΕΣΠΑ (2010-2020), ζητήματα εγγραφής νέων μηχανικών στον ΕΦΚΑ, ο κώδικας διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) κ.ά.

Το Γραφείο Τύπου

Αθήνα, 12/2/2019

 

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο
Για να λαμβάνεις ενημερωτικό υλικό και γνωρίζεις για τις δράσεις μας.
Γράψε απλά το email σου!
Εγγραφείτε