ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σε κοινοβουλευτική παρέμβαση για το θέμα της υδροδότησης του νέου αεροδρομίου προχώρησε ο βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Ηγουμενίδης μετά και την συνάντηση που πραγματοποίησε με την Διοίκηση και το προσωπικό της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Δήμου Μινώα Πεδιάδος (ΔΕΥΑΜΠ).

Συγκεκριμένα, ο Νίκος Ηγουμενίδης κατέθεσε ως αναφορά στη Βουλή αναλυτικό έγγραφο που του παρέδωσε η ΔΕΥΑΜΠ και που αποτελεί ένα εμπεριστατωμένο υπόμνημα θέσεων της δημοτικής επιχείρησης σχετικά με κρίσιμες πλευρές που αφορούν στο θέμα της ύδρευσης του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Κρήτης. Μεταξύ άλλων, το έγγραφο, που ο Νίκος Ηγουμενίδης θέτει υπόψη και των 3 Υπουργών  -Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Υποδομών – και τους οποίους καλεί να προβούν στις σχετικές ενέργειες, αναφέρει ότι:

 1. Στο Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων της επιχείρησης προβλέπονται, μεταξύ άλλων, οι τρόποι υδροληψίας με συνδυαστικές πηγές (γεωτρήσεις και λιμνοδεξαμενές) καθώς και τα σχετικά δίκτυα, υποδομές για τις οποίες απαιτείται χρηματοδότηση.

 2. Δεδομένου ότι η ύδρευση όλων των οικισμών του Δήμου αποτελεί αυτονόητη προτεραιότητα την ευθύνη της οποίας έχει η Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π., για τα θέματα που σχετίζονται με την άντληση του νερού και ανεξαιρέτως της χρήσης του (ύδρευση ή άρδευση), η Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π. και ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας θα πρέπει να είναι πλήρως ενήμεροι.

 3. Στην περιοχή κατασκευής του έργου που έχει απαλλοτριωθεί, υπάρχουν γεωτρήσεις το νερό των οποίων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του υδροφορέα της περιοχής και της ευρύτερης λεκάνης του Δήμου. Αυτό σημαίνει ότι το νερό υπόκειται στη διαχείριση της Δ.Ε.Υ.Α. Μινώα Πεδιάδας, του Δήμου και της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί η γεώτρηση που υδροδοτεί την Τοπική Κοινότητα Αποστόλων και η οποία βρίσκεται στη ζώνη απαλλοτρίωσης, ενώ την ίδια στιγμή, δεν υπάρχει άλλος τρόπος υδροδότησης της ανωτέρω Κοινότητας.

 4. Σχετικά με τον Βιολογικό Καθαρισμό Καστελλίου (υγροβιότοπος με καλάμια):  Παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα εκ κατασκευής και δεν επιδέχεται βελτιώσεις πέραν όσων ήδη έχουν γίνει. Δεδομένης της αυξημένης κίνησης στην περιοχή που θα επέλθει τόσο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου του αεροδρομίου όσο και κατά τη λειτουργία του, τότε ο ήδη προβληματικός Βιολογικός Καθαρισμός θα υποστεί τέτοια επιβάρυνση που θα καταστεί παντελώς ανεπαρκής, ακατάλληλος ως υποδομή και εστία κινδύνου για τη δημόσια υγεία. Ως εκ τούτου, η εν λόγω μονάδα επιβάλλεται να καταργηθεί.

 5. Για τον οικισμό Καστελίου:Στη Σύμβαση Παραχώρησης του έργου προβλέπεται ότι οι γύρω από το αεροδρόμιο οικισμοί που σήμερα εξυπηρετούνται από τον Βιολογικό Καθαρισμό Καστελίου θα απορροφηθούν από τη Μονάδα Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Αεροδρομίου, χωρίς όμως σε αυτούς να περιλαμβάνεται το Καστέλι.  Θεωρούμε αυτονόητο ότι και ο οικισμός Καστελίου θα αποχετευτεί μέσω της Μονάδας του Αεροδρομίου. Διευκρινίζεται ότι η σύνδεση των οικισμών με την Ε.Ε.Λ. του αεροδρομίου απαιτεί νέα δίκτυα μεταφοράς λυμάτων και αντλιοστάσια τα οποία θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν.

 6. Γνωστοποιείται επίσης ότι σε πρόσφατη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π. αποφασίστηκε η ανάθεση σε ειδική ομάδα επιστημόνων της σύνταξης μελέτης επιπτώσεων της λειτουργίας του αεροδρομίου στην ποιότητα και την ποσότητα του νερού του Δήμου Μινώα Πεδιάδος προκειμένου να προσδιοριστεί με αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια η πιθανή υποβάθμισή του.

  Επισημαίνεται, τέλος, ότι κατά τη συνάντηση του Νίκου Ηγουμενίδη στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Δήμου –Μινώα Πεδιάδος (ΔΕΥΑΜΠ) τέθηκαν επί τάπητος όλα τα ζητήματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία της Δημοτικής Επιχείρησης εν όψει και του σύνθετου και αυξημένου ρόλου της εξαιτίας της κατασκευής του νέου Αεροδρομίου στο Καστέλι Πεδιάδος.  Παράλληλα, ιδιαίτερη μνεία έγινε στην αναγκαιότητα ενίσχυσης της Υπηρεσίας με κατάλληλο και εξειδικευμένο προσωπικό και σε υλικοτεχνική υποδομή, ενώ συζητήθηκαν προτάσεις σχετικά με την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών από την Υπηρεσία.

  Εκ μέρους της ΔΕΥΑΜΠ συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ηρακλής Κριθινάκης, ο Γενικός Δ/ντής  Αντώνιος Κοζυράκης της ΔΕΥΑΜΠ και ο Δ/ντης Τεχνικής Υπηρεσίας Νικόλαος Φραγκάκης.

  Το Γραφείο Τύπου

  Ηράκλειο, 17.6.2020

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο
Για να λαμβάνεις ενημερωτικό υλικό και γνωρίζεις για τις δράσεις μας.
Γράψε απλά το email σου!
Εγγραφείτε