ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Σχετικά με την σημερινή απάντηση του Υπουργού Εσωτερικών Παναγιώτη Θεοδωρικάκου στην κοινοβουλευτική ερώτηση του Νίκου Ηγουμενίδη για τη στήριξη της σχολικής στέγης στο Νομό Ηρακλείου, ο βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Ηγουμενίδης εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

 «Η απάντηση του Υπουργού Εσωτερικών Τάκη Θεωοδωρικάκου στην ερώτησή μας για την αντιμετώπιση της σχολικής στέγης στο Νομό Ηρακλείου αποτελεί μια έμμεση αλλά εντελώς σαφή παραδοχή ότι επί ημερών διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ έγιναν ουσιαστικές και σε όφελος της τοπικής κοινωνίας χρηματοδοτήσεις στο μεγάλο ζήτημα της σχολικής στέγης στο Νομό Ηρακλείου.

Πρώτον, με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 13552/26.2.2020 απάντηση του ίδιου του Υπουργού προς εμένα, σημειώνει ότι στους Δήμους του Νομού Ηρακλείου αποδόθηκε από τους Κ.Α.Π. έτους 2019 για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων, ποσό ύψους 1.045.800,00 €. Επίσης, σημειώνεται ότι από τους Κ.Α.Π. έτους 2019 αποδόθηκε στους Δήμους του Νομού Ηρακλείου συνολικό ποσό ύψους 3.229.750,00 € για τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων χωρικής τους αρμοδιότητας, καθώς και το ποσό των 404.665,00 € αποκλειστικά για δαπάνες θέρμανσης των σχολικών τους μονάδων. Αθροίζοντας τα παραπάνω ποσά, συνολικά 4.680.215,00 € «ξεκλείδωσαν» συνολικά για τους Δήμους του Νομού Ηρακλείου για την επισκευή και τη συντήρηση των σχολικών κτιρίων, για έξοδα χωρικής αρμοδιότητας και για δαπάνες θέρμανσης.

Δεύτερον, ο ίδιος ο Υπουργός, χωρίς να σημειώνει ότι αυτό συνέβη επί ημερών του ΣΥΡΙΖΑ, αναγνωρίζει ότι το Υπουργείο Εσωτερικών δημιούργησε το Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων με την ονομασία «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», με σκοπό την ενδυνάμωση της ισόρροπης ανάπτυξης των Δήμων της Χώρας, τη βελτίωση των υποδομών και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας. Σε αντίθεση με την προσπάθεια «ξηλώματος» του ΦιλόΔημου, ο ίδιος ο Υπουργός όταν έρχεται η ώρα να μιλήσει για έργα, υποχρεώνεται να το επικαλεστεί.

Ειδικότερα, αναφέρεται σε συγκεκριμένες Υπουργικές Αποφάσεις και προσκλήσεις που εκδόθηκαν στο πλαίσιο αυτό – οι περισσότερες με υπογραφές Υπουργών Εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ. Μεταξύ αυτών:

Α. Η με αριθμό πρωτοκόλλου 5133/23-02-2018 Πρόσκληση ΙΙ του Υπουργού Εσωτερικών, με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις», συνολικού ύψους 50.000.000,00 €, με σκοπό τη βελτίωση των υποδομών της Α΄ βάθμιας και Β΄ βάθμιας εκπαίδευσης. Σε ό,τι αφορά το Ηράκλειο, οι Δήμοι του Νομού Ηρακλείου εντάχθηκαν στο ανωτέρω Πρόγραμμα με το συνολικό ποσό των 1.733.500,00 €. Αναλυτικά, τα ποσά χρηματοδότησης ανά Δήμο παρατίθενται στον κάτωθι πίνακα:

Πρόσκληση ΙΙ: Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις

ΔΉΜΟΣ

ΠΟΣΌ ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗΣ ΥΠΕΣ (ΣΕ €)

Ηρακλείου

1.063.700,00

Αχαρνών – Αστερουσίων

82.300,00

Βιάννου

17.800,00

Γόρτυνας

86.600,00

Μαλεβιζίου

113.700,00

Μινώα Πεδιάδας

66.200,00

Φαιστού

147.300,00

Χερσονήσου

155.900,00

Β. Η η υπ’ αριθμ. πρωτ. 29878/18-04-2019 Πρόσκληση ΙΧ του Υπουργού Εσωτερικών, με τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες» συνολικού προϋπολογισμού 35.000.000,00 €, που αφορά στην κατασκευή ή προκατασκευή και τοποθέτηση ραμπών πρόσβασης των ΑμεΑ, καθώς και στην κατασκευή χώρων υγιεινής για την εξυπηρέτηση των ΑμεΑ, στις σχολικές μονάδες που υπάγονται στη χωρική τους αρμοδιότητα.

Με βάση την ανωτέρω Πρόσκληση, μέχρι σήμερα έχουν κατατεθεί αιτήματα από του Δήμους Αρχάνων – Αστερουσίων, Γόρτυνας, Ηρακλείου, Μαλεβιζίου και Μινώα Πεδιάδας, τα οποία βρίσκονται υπό επεξεργασία από την αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών και εκκρεμούν οι σχετικές αποφάσεις ένταξης.

Γ. Η  η υπ’ αριθμ. πρωτ. 29816/18-04-2019 Πρόσκληση VIII του Υπουργού Εσωτερικών, με τίτλο «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας» συνολικού προϋπολογισμού 52.500.000,00 € που αφορά στη σύνταξη μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες που υπάγονται στη χωρική τους αρμοδιότητα.

Στο πλαίσιο της ανωτέρω Πρόσκλησης με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 712/2020/30-12-2019 Απόφαση εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του Δήμου Αρχάνων – Αστερούσιων με το ποσό των 98.580,00 € (σ.σ. η μοναδική επί ΝΔ). Επιπλέον, μέχρι σήμερα έχουν κατατεθεί σχετικά αιτήματα από τους Δήμους Γόρτυνας, Ηρακλείου, Μαλεβιζίου, Μινώα Πεδιάδα, Φαιστού και Χερσονήσου τα οποία βρίσκονται υπό επεξεργασία από την αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών και εκκρεμούν οι σχετικές αποφάσεις ένταξης.

Δ. Στο ίδιο πλαίσιο, έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. πρωτ. 30292/19-05-2019 Απόφαση «Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ» για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων αυτών, που εντάσσονται στους αναπτυξιακούς άξονες προτεραιοτήτων του προγράμματος “Φιλόδημος ΙΙ”», όπως προσδιορίζονται από την Υ.Α. 4748/20-02-2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, συνολικού προϋπολογισμού 150.000.000,00 €. Συνολικά, οι Δήμοι του νομού Ηρακλείου επιχορηγήθηκαν, με ποσό ύψους 4.094.400,00 €.

Επιχορήγηση των Δήμων της Χώρας από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

ΔΉΜΟΣ

ΕΠΙΧΟΡΉΓΗΣΗ (ΣΕ €)

Ηρακλείου

303.300,00

Αχαρνών – Αστερουσίων

232.500,00

Βιάννου

344.800,00

Γόρτυνας

1.742.900,00

Μαλεβιζίου

357.800,00

Μινώα Πεδιάδας

337.300,00

Φαιστού

404.300,00

Χερσονήσου

371.500,00

Από όλα τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι, με ελάχιστες εξαιρέσεις, μια σειρά από κρίσιμες και ουσιαστικές χρηματοδοτήσεις που αφορούν ζητήματα σχολικής στέγασης του Νομού Ηρακλείου υλοποιήθηκαν από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ σε μια κρίσιμη περίοδο για την χώρα.

Πέρα από αυτό, όλα τα παραπάνω χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουν πραγματικό αντίκρισμα για την τοπική κοινωνία και βρίσκονται στο πλευρό των τοπικών αρχών, θα πρέπει και να αξιοποιηθούν στο έπακρο αλλά και να συνεχίσουν να αξιοποιούνται σε όφελος της κοινωνίας.

Η σημερινή απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών, μαζί με την πρόσφατη απάντηση του Υπουργείου Υποδομών η οποία έφερε στο φως στοιχεία μεταξύ άλλων και για τα σχολεία στην περιοχή των Καμινίων, του Πόρου, του Μασταμπά, του Αγ. Κωνσταντίνου, για το Ειδικό Δημοτικό Αρκαλοχωρίου, για το ΕΠΑΛ Ειδικής Αγωγής, το ΕΕΕΕΚ και για το Μουσικό και Καλλιτεχνικό Σχολείο στις Γούβες, αποτυπώνουν μια εικόνα και απαιτούν περαιτέρω ενέργειες σε μια σειρά από σχολεία του Νομού Ηρακλείου για το ζήτημα της σχολικής στέγης για συγκεκριμένα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού. Είναι ένα θέμα που  σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές θα πρέπει να προχωρήσει το επόμενο διάστημα με εντατικό τρόπο.

Με αφορμή και αυτή την απάντηση, αξίζει κανείς να κάνει και μια παρατήρηση για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο: Η άσκησή του δεν είναι μια τυπική διαδικασία. Επιτρέπει κανείς τόσο να εξάγει πληροφορίες, όσο όμως και συμπεράσματα: Όπως ότι στην μακροσκελή απάντηση του ο ίδιος ο Υπουργός αναγκάζεται να μιλάει μόνο για το παρελθόν, δηλαδή για το τι έπραξε ο ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς όμως να αναφέρεται σχεδόν καθόλου για το μέλλον, δηλαδή τι σχεδιάζει η Νέα Δημοκρατία για την στήριξη της σχολικής στέγης στο Νομό Ηρακλείου. Ένδειξη τόσο μιας απουσίας σχεδίου για την τεράστια δημόσια περιουσία των σχολικών κτιρίων στη χώρα μας, όσο και μιας μεροληψίας της ΝΔ ενάντια στη Δημόσια και Δωρεάν Παιδεία-Στέγη. Όλα έχουν τη σημασία τους…».

Το Γραφείο Τύπου

Αθήνα, 27.2.2020

 

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο
Για να λαμβάνεις ενημερωτικό υλικό και γνωρίζεις για τις δράσεις μας.
Γράψε απλά το email σου!
Εγγραφείτε