ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
Μεταξύ άλλων απαντήσεις για τα σχολεία στην περιοχή των Καμινίων, του Πόρου, του Μασταμπά, του Αγ. Κωνσταντίνου, για το Ειδικό Δημοτικό Αρκαλοχωρίου, για το ΕΠΑΛ Ειδικής Αγωγής, το ΕΕΕΕΚ και για το Μουσικό και Καλλιτεχνικό Σχολείο στις Γούβες
 
Τη σημερινή εικόνα σε μια σειρά από σχολεία του Νομού Ηρακλείου για το ζήτημα της σχολικής στέγης δίνει το Υπουργείο Υποδομών στον Νίκο Ηγουμενίδη. Με ερώτηση του στο αρμόδιο Υπουργείο προσφάτως ο βουλευτής του Νομού Ηρακλείου είχε φέρει το θέμα στη Βουλή ρωτώντας για συγκεκριμένα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού, παράλληλα εγείροντας πλευρές σχετικά με την καταλληλότητα σχολικών κτιρίων στο Νομό Ηρακλείου. Σε συνέχεια της ερώτησης, το αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών με το υπ’ αριθμ πρωτ. Β-88/10.2.2020, το οποίο υπογράφει ο ίδιος ο Υπουργός Υποδομών κ. Κων. Αχ. Καραμανλής, αναφέρεται συγκεκριμένα στις περιπτώσεις σχολείων στις οποίες είχε σταθεί στην παρέμβαση του ο Νίκος Ηγουμενίδης.  
Ειδικότερα:
  • Για την περιοχή Καμινίων: Σύμφωνα με το με ΑΠ 15420/12.11.2018 έγγραφο του Δήμου, τελεί υπό αναθεώρηση το Ρυμοτομικό Σχέδιο, ως εκ τούτου δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ωριμότητας των γηπέδων. Επίσης, δεν υφίσταται κανένα αίτημα προς την εταιρεία σχετικό με το 4ο και 50ο Δημοτικό Σχολείο ή Νηπιαγωγείο στον Τάλως.
  • Για την περιοχή του Πόρου: Σύμφωνα με το με ΑΠ 15420/12.11.2018 έγγραφο του Δήμου, υπάρχουν τα ΟΤ 28 και ΟΤ 88 τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως χώροι Νηπιαγωγείων. Με το με ΑΠ 7510/29.05.2019 έγγραφο της εταιρείας, ζητήθηκε η διαβίβαση των απαραίτητων στοιχείων ωριμότητας για την εκπόνηση μελετών για την κατασκευή των εν λόγω διδακτηρίων, για την προγραμματική περίοδο 2021-2027. Δεν υφίσταται κανένα αίτημα προς την εταιρεία σχετικό με το 39ο Δημοτικό Σχολείο ή Νηπιαγωγείο.
  • Για το 35ο Δημοτικό Σχολείο ή Νηπιαγωγείο στην περιοχή Μασταμπά: Δεν υπάρχει κανένα σχετικό αίτημα στο ηλεκτρονικό αρχείο της ΑΕ Κτιριακές Υποδομές, εκτός από έναν χώρο χαρακτηρισμένο ως χώρος Νηπιαγωγείου, σύμφωνα με το με ΑΠ 15420/12.11.2018 έγγραφο του Δήμου. Με το με ΑΠ 7510/29.05.2019 έγγραφο της εταιρείας ζητήθηκε η διαβίβαση των απαραίτητων στοιχείων ωριμότητας για την εκπόνηση μελετών για την κατασκευή των εν λόγω διδακτηρίων, για την προγραμματική περίοδο 2021-2027. Με το με 9048/28.06.2019 έγγραφό του ο Δήμος ενημέρωσε την εταιρεία ότι δεν έχει απαλλοτριωθεί ακόμα ο χώρος αυτός, όπως και ο χώρος Νηπιαγωγείου στον Άγιο Ιωάννη.
  • Για το 21ο Δημοτικό Σχολείο στη Φορτέτσα, για το 16ο στον Άγιο Κωνσταντίνο, το 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο, Ειδικό Δημοτικό Αρκαλοχωρίου, ΕΠΑΛ Ειδικής Αγωγής, ΕΕΕΕΚ: Δεν υπάρχει στο ηλεκτρονικό αρχείο της εταιρείας σχετικό αίτημα του Δήμου προς την εταιρεία.
  • Για το Μουσικό και Καλλιτεχνικό Σχολείο στις Γούβες του Δήμου Χερσονήσου: Με το με ΑΠ 7506/29.05.2019 έγγραφο της εταιρείας ζητήθηκε από τον Δήμο η διαβίβαση των απαραίτητων στοιχείων ωριμότητας για την εκπόνηση μελετών για την κατασκευή των εν λόγω διδακτηρίων, για την προγραμματική περίοδο 2021-2027, και η εταιρεία αναμένει τα τελικά στοιχεία.
Σύμφωνα με το απαντητικό έγγραφο του Υπουργείου, εκκρεμούν μέχρι σήμερα αιτήματα για τα συγκεκριμένα σχολεία που αντιμετωπίζουν σοβαρό ζήτημα στέγης, ενώ η ΚΤΥΠ αναμένει από τους Δήμους στοιχεία σχετικά με την ωριμότητα οικοπέδων.
Αξίζει επίσης να επισημανθεί η αναγνώριση της σημασίας του άρθρου 44 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με το οποίο νομοθετήθηκε η δυνατότητα συνδρομής ενός δήμου από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών δια των αρμοδίων Διευθύνσεων του. Γι’ αυτό και γίνεται ειδική αναφορά στο έγγραφο του Υπουργείου στη δυνατότητα της Διεύθυνσης Κτηριακών Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών, να συνδράμει τον Δήμο Ηρακλείου, μετά από αίτημά του είτε με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων είτε μέσω Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο, σε περίπτωση που η Τεχνική Υπηρεσία του δεν πληροί τις προδιαγραφές τεχνικής επάρκειας.
Στην απάντηση του στον Νίκο Ηγουμενίδη, το Υπουργείο επισημαίνει ακόμη ότι σε περίπτωση που οι αρμόδιοι Φορείς (Περιφέρεια και Δήμοι) του Ν. Ηρακλείου κρίνουν ότι απαιτείται η ανέγερση ικανού αριθμού σχολικών μονάδων για την επίλυση του στεγαστικού διαφόρων εκπαιδευτικών βαθμίδων και, εφόσον υπάρξει σχετικό αίτημα στην Υπηρεσία μας, είναι δυνατό να εξετασθεί και η περίπτωση ανέγερσης μέσω σύμβασης με τις Συμπράξεις Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα.
Το Γραφείο Τύπου
Αθήνα, 19.2.2020

 

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο
Για να λαμβάνεις ενημερωτικό υλικό και γνωρίζεις για τις δράσεις μας.
Γράψε απλά το email σου!
Εγγραφείτε