Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με το ρυθμιστικό πλαίσιο για τη διεξαγωγή Ιατρικών Συνεδρίων, Επιστημονικών Εκδηλώσεων και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων

Συνυπογράφει και ο Νίκος Ηγουμενίδης

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ.ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

Θέμα: Ρυθμιστικό πλαίσιο για τη διεξαγωγή Ιατρικών Συνεδρίων, Επιστημονικών Εκδηλώσεων και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων  

Με απόφαση του Υφυπουργού Υγείας κ. Κοντοζαμάνη στις  13-8-2019, ανακλήθηκε η πρόσφατη Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας  ( 19-6-2019, Αρ.Πρωτ. Γ5α/Γ.Π. οικ.46754 ) που, υιοθετώντας σχετική εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας ( ΚΕΣΥ), ρύθμιζε το τοπίο της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης και των ιατρικών συνεδρίων στη χώρα. Ένα τοπίο που όλοι αναγνωρίζουν ότι είχε πολλαπλές στρεβλώσεις και προβλήματα και ότι συνέβαλλε στις γνωστές παθογένειες του Συστήματος Υγείας  ( αδιαφανής διαχείριση κονδυλίων, προκλητή ζήτηση και κατευθυνόμενη συνταγογράφηση φαρμάκων, καταστρατήγηση των κανόνων της τεκμηριωμένης ιατρικής κλπ). 
Οφείλουμε να επισημάνουμε κατ’ αρχήν, ότι η απόφαση του Υφυπουργού Υγείας είναι  αναιτιολόγητη. Το ερώτημα λοιπόν είναι ποιοι λόγοι την επέβαλλαν ή ποια συμφέροντα την  υπαγόρευσαν. Το σύνηθες πρόσχημα πάντως ότι δεν προηγήθηκε διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς, δεν ισχύει.  Η ρύθμιση που εισηγήθηκε το ΚΕΣΥ ήταν αντικείμενο 2ετούς διαβούλευσης με τις Επιστημονικές Ιατρικές Εταιρείες και τους εκπροσώπους της φαρμακοβιομηχανίας  και των προμηθευτών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού – υλικών, είχε όλες τις δικλείδες ασφαλείας για την επάρκεια και την ποιότητα της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των γιατρών της χώρας μας και, κυρίως, έβαζε για 1η φορά διαφανείς κανόνες και περιορισμούς σε ένα πεδίο προκλητικά ασύδοτο και μοναδικό διεθνώς ( 1300 Ιατρικές Εταιρείες χωρίς πιστοποίηση, 900 ιατρικά συνέδρια το χρόνο χωρίς κριτήρια  και εχέγγυα αξιοπιστίας ). Και, το κυριότερο, κινούνταν απολύτως στην κατεύθυνση της εφαρμογής του ν.4600/2019 που μετέφερε την αρμοδιότητα έγκρισης των Ιατρικών Συνεδρίων από τον ΕΟΦ στο ΚΕΣΥ και προτάσσει την πιστοποίηση της επιστημονικής εγκυρότητας και  τη διαφάνεια στη χρηματοδότηση τους. Πρέπει να τονιστεί ότι ένα πρώτο βήμα διαφάνειας που είχε υλοποιηθεί εδώ και καιρό ήταν η απόφαση του ΕΟΦ για δημοσιοποίηση της οικονομικής συνεργασίας των φαρμακευτικών εταιρειών με τις Επιστημονικές Ιατρικές Εταιρείες και τους γιατρούς, με την υποχρέωση ανάρτησης όλων των σχετικών στοιχείων στο site του ΕΟΦ και κάθε ΚΑΚ ( φαρμακευτικής εταιρείας).  
Κατά την άποψη μας, το πολιτικό «σήμα» από την ανάκληση  της σχετικής Εγκυκλίου για τα Ιατρικά Συνέδρια είναι σαφές  : «Μην ανησυχείτε. Τίποτα δεν θα αλλάξει στο ευαίσθητο τοπίο της Υγείας και του Φαρμάκου. Καμιά μεταρρύθμιση, καμιά εξυγίανση, κανένας έλεγχος, καμιά παρέμβαση  ηθικοποίησης σε ένα χώρο διαχρονικής σπατάλης, επιρροής συμφερόντων και διαφθοράς. Η νέα κυβέρνηση των «αρίστων» φροντίζει για την αδιατάρακτη λειτουργία ενός ανυπόληπτου συστήματος που αφήνει την «αγορά» να ρυθμίσει, χωρίς παρέμβαση της Πολιτείας, την εκπαίδευση των γιατρών και των υπόλοιπων επαγγελματιών υγείας της χώρας μας» ! 
Επειδή είναι προφανής η ανάγκη να υπάρχει ένα αξιόπιστο και βιώσιμο σύστημα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των γιατρών της χώρας, ικανό να  εξασφαλίσει την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας με βάση τη σύγχρονη επιστημονική γνώση 
Επειδή το σημερινό τοπίο στο χώρο των Ιατρικών Συνεδρίων, Σεμιναρίων, Εκπαιδευτικών Εκδηλώσεων, είναι κατά γενική ομολογία προβληματικό και χρειάζεται επαναρρύθμιση με τη θέσπιση συγκεκριμένων κριτηρίων έγκρισης και προδιαγραφών διοργάνωσης και χρηματοδότησης κάθε δραστηριότητας 
Επειδή η συνεχιζόμενη  εκπαίδευση των γιατρών δεν μπορεί να είναι πρωτίστως υπόθεση ειδικής μορφής  τουρισμού ή άλλων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, αλλά μείζον ζήτημα πιστοποιημένης ανανέωσης της ιατρικής γνώσης και συμβολής στην εφαρμογή κανόνων  τεκμηριωμένης ιατρικής 
Επειδή το ΚΕΣΥ είναι ο αρμόδιος, εποπτευόμενος από το Υπουργείο Υγείας, δημόσιος φορέας για την εκπαίδευση των γιατρών της χώρας και διαθέτει, από τη σύνθεση του, την επιστημονική εγκυρότητα και αξιοπιστία για τον έλεγχο της ποιότητας των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 
Ερωτάται ο κ. Υπουργός 
1. Ποιοι ήταν οι πραγματικοί λόγοι της εσπευσμένης ανάκλησης της Εγκυκλίου ; 
2. Σκοπεύει να επανεξετάσει το περιεχόμενο της εγκυκλίου που ανακλήθηκε και να εισηγηθεί ένα διαφορετικό πλαίσιο κανόνων και ρυθμίσεων ή στόχος είναι η διατήρηση του ισχύοντος καθεστώτος σε σχέση με τα Ιατρικά Συνέδρια ; 
3. Προτίθεται να προχωρήσει, όπως έχει διατυπωθεί ρητά στις προγραμματικές  επεξεργασίες της Νέας Δημοκρατίας για την Υγεία, σε κατάργηση του ΚΕΣΥ ως θεσμοθετημένου επιστημονικού  οργάνου που εισηγείται τεκμηριωμένα στην εκάστοτε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας επί θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας του Συστήματος Υγείας ;  

Οι ερωτώντες βουλευτές
Ξανθός Ανδρέας 
Μιχαηλίδης Ανδρέας
Πολάκης Παύλος
Τζούφη Μερόπη
Αγαθοπούλου Ειρήνη
Ηγουμενίδης Νίκος
Παπαδόπουλος Σάκης
Καρασαρλίδου Φρόσω
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο
Για να λαμβάνεις ενημερωτικό υλικό και γνωρίζεις για τις δράσεις μας.
Γράψε απλά το email σου!
Εγγραφείτε