“Ο πρωταρχικός στόχος της Εθνικής Στρατηγικής για την κοινωνική Ένταξη των Ρομά είναι η άρση των όρων του κοινωνικού αποκλεισμού και η υπέρβαση των εμποδίων προς τη σταδιακή πορεία της πλήρους κοινωνικής ένταξης.

Έχουμε σήμερα ένα ισχυρό πλέγμα πολιτικών στήριξης των συμπολιτών μας Ρομά, με στόχο να διασφαλίσουμε ισότιμους όρους συμμετοχής στο κοινωνικό γίγνεσθαι.

Γι’ αυτό άλλωστε συστήθηκε η Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά. Αποτελεί διακριτή διοικητική δομή του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αποτυπώνει την πολιτική βούληση να αντιμετωπιστεί  το φαινόμενο του κοινωνικού αποκλεισμού μίας ολόκληρης κοινωνικοπολιτισμικής ομάδας, με όρους διοικητικής αποτελεσματικότητας και επάρκειας.

Για πρώτη φορά, μετά από πολλά χρόνια, η χώρα μας ξαναμπαίνει στον χάρτη της Ευρωπαϊκής Χρηματοδότησης για την κοινωνική ένταξη των Ρομά και σήμερα για την Ευρώπη η χώρα μας αποτελεί υπόδειγμα όσον αφορά τις δράσεις για τους Ρομά. Έχει ξεκινήσει η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου, σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία και τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Συγκεκριμένα, έχουμε χαρτογραφήσει τους οικισμούς και τους έχουμε κατατάξει με βάση την κατάστασή τους, πρόκειται για 370 οικισμούς για τους οποίους προχωράμε σε στοχευμένες παρεμβάσεις, κατά προτεραιότητα στις άκρως εξαθλιωμένες περιοχές.

Ειδικότερα, στον τομέα της στέγασης-υποδομών, προχωράει η υλοποίηση πρότυπων παρεμβάσεων για την ανάπτυξη οργανωμένων χώρων μετεγκατάστασης, τύπου κοινωνικής κατοικίας, σε δήμους της χώρας. Παράλληλα, δημοσιεύονται από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ), δράσεις που αφορούν στην επιδότηση ενοικίου, στη βελτίωση συνθηκών διαβίωσης (δομές ατομικής υγιεινής, πολύκεντρα) και δράσεις προώθησης στην απασχόληση για νέους ελεύθερους επαγγελματίες και νέες θέσεις εργασίας.

Η έμφαση δίδεται πλέον στην Παιδεία. Το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης το παίρνουν το 95% των Ρομά και όρος, για να είναι κάποιος δικαιούχος, είναι να στέλνει τα παιδιά του στο σχολείο.

 Επιπρόσθετα, προκηρύσσεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης, πρόσκληση που αφορά στην παροχή εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών Ρομά σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Σε συνεργασία με την αυτοδιοίκηση, στοχεύουμε και σε σημαντικές παρεμβάσεις στην υγεία, με στόχο να διασφαλίσουμε την ισότιμη πρόσβαση στις δομές υγείας, ιδιαιτέρως για τις γυναίκες και τα παιδιά που σήμερα στερούνται σε πολλές περιπτώσεις και την τυπική ακόμη, ιατρική φροντίδα και περίθαλψη

-Πρόσφατα, επίσης, θεσμοθετήσαμε τη διαδικασία ταυτοποίησης μητέρας χωρίς αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας εντός νοσοκομείων και μαιευτηρίων, προκειμένου να σταματήσει η απομάκρυνση νεογνών από τις φυσικές μητέρες τους, λόγω έλλειψης εγγράφων.

Σε συνεργασία με την αυτοδιοίκηση, στοχεύουμε και σε σημαντικές παρεμβάσεις στην υγεία, με στόχο να διασφαλίσουμε την ισότιμη πρόσβαση στις δομές υγείας, ιδιαιτέρως για τις γυναίκες και τα παιδιά που σήμερα στερούνται σε πολλές περιπτώσεις και την τυπική ακόμη, ιατρική φροντίδα και περίθαλψη.

Σε ένα τέτοιο πλαίσιο και σε μια τέτοια συγκυρία έρχονται σήμερα τα εγκαίνια της Ομοσπονδίας Ελλήνων Ρομά Κρήτης και μια τέτοια εξέλιξη ενισχύει τη συνεχή μάχη απέναντι στις προκαταλήψεις, τις διακρίσεις και τα στερεότυπα.”

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο
Για να λαμβάνεις ενημερωτικό υλικό και γνωρίζεις για τις δράσεις μας.
Γράψε απλά το email σου!
Εγγραφείτε