ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας για την ενίσχυση του ΔΟΑΤΑΠ

Το ζήτημα εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης) φέρνει με ερώτηση του στη Βουλή ο βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Ηγουμενίδης.

Στην ερώτηση που απευθύνεται στον Υπουργό Παιδείας επισημαίνεται ότι από τον ιδρυτικό νόμο του ΔΟΑΤΑΠ μέχρι σήμερα ελάχιστες ουσιαστικές αλλαγές έχουν επέλθει στον Οργανισμό.

Παράλληλα, ο Νίκος Ηγουμενίδης τονίζει ότι λόγω υπερβολικού φόρτου εργασίας και έλλειψης του αναγκαίου προσωπικού, ο ΔΟΑΤΑΠ δείχνει να μην μπορεί να φέρει σε πέρας και σε εύλογο χρονικό διάστημα τα υψηλά καθήκοντα του.

«Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι ο φόρτος εργασίας δεν επιτρέπει στους υπαλλήλους να εξυπηρετήσουν άμεσα τους πολίτες ή ακόμη και να απαντήσουν στα τηλέφωνα των πολιτών, παρόλο που ο Οργανισμός αποτελεί την αρμόδια κρατική αρχή ενημέρωσης για θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα και έχει στόχο να ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα», σημειώνει στην ερώτηση του ο βουλευτής.

Στο κείμενο της ερώτησης επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι την τελευταία διετία πολλοί έκαναν μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και στα παιδαγωγικά, με στόχο να διεκδικήσουν μία θέση στη δημόσια εκπαίδευση, στον κλάδο των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής και γι’ αυτό ερωτάται, μεταξύ άλλων, ο Υπουργός εάν στις επικείμενες σημαντικές προσλήψεις στο δημόσιο σύστημα θα ληφθεί μέριμνα ώστε να συμπεριληφθούν και οι εκκρεμούσες αιτήσεις στο ΔΟΑΤΑΠ που με ευθύνη του ίδιου του οργανισμού καθυστερούν να ολοκληρωθούν, με κίνδυνο να απολέσουν μόρια και να αποκλειστούν οι υποψήφιοι από τις επικείμενες προσλήψεις, ενώ ερωτάται ο Υπουργός και για τα κριτήρια αναγνώρισης των εξ αποστάσεως πτυχίων.

Επιπλέον, παρατίθενται στοιχεία που αφορούν τις σημερινές προκλήσεις του Οργανισμού. Για παράδειγμα, αναφέρεται ότι «το 2016 σε σχέση με το 2014, διπλασιάστηκαν οι αιτήσεις αναγνώρισης Μεταπτυχιακών, ενώ εκτοξεύτηκαν οι αιτήσεις για την αναγνώριση  προπτυχιακών και Διδακτορικών τίτλων».

Η ερώτηση συνυπογράφεται και από τον υπεύθυνο για τα θέματα Παιδείας από πλευράς της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Τριαντάφυλλο Μηταφίδη, και ο Υπουργός ερωτάται επιπλέον σε ποιες ενέργειες θα προβεί το Υπουργείο για την αναγκαία αναδιάρθρωση, τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση του ΔΟΑΤΑΠ αλλά και αν θα ενισχυθεί το δυναμικό του Οργανισμού ώστε να επιτελέσει με αποτελεσματικό και σύγχρονο τρόπο τα καθήκοντα του.

Το Γραφείο Τύπου

Αθήνα, 20.3.2019

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Θέμα: Ανάγκη αναδιάρθρωσης, εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης του ΔΟΑΤΑΠ

Σύμφωνα με τον ιδρυτικό του νόμο (Ν3328/2005), ο Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης, ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.,  έχει ως βασικό σκοπό την αναγνώριση τίτλων σπουδών της αλλοδαπής Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής κατεύθυνσης και την παροχή πληροφοριών σχετικά με σπουδές Aνώτατης Eκπαίδευσης στην αλλοδαπή και στην ημεδαπή.

Ωστόσο, από τον ιδρυτικό του νόμο μέχρι σήμερα ελάχιστες ουσιαστικές αλλαγές έχουν επέλθει στον Οργανισμό, ο οποίος εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας. Η ανάγκη εξυπηρέτησης των σύγχρονων αναγκών στον τομέα αναγνώρισης των πτυχίων επιτείνεται από την κατακόρυφη αύξηση των αιτήσεων αναγνώρισης προς τον Οργανισμό που παρατηρείται όλο το τελευταίο διάστημα.

Λόγω υπερβολικού φόρτου εργασίας και έλλειψης του αναγκαίου προσωπικού, ο ΔΟΑΤΑΠ δείχνει να μην μπορεί να φέρει σε πέρας και σε εύλογο χρονικό διάστημα τα υψηλά καθήκοντα του. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι ο φόρτος εργασίας δεν επιτρέπει στους υπαλλήλους να εξυπηρετήσουν άμεσα τους πολίτες ή ακόμη και να απαντήσουν στα τηλέφωνα των πολιτών, παρόλο που ο Οργανισμός αποτελεί την αρμόδια κρατική αρχή ενημέρωσης για θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα και έχει στόχο να ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Τα στοιχεία που βρίσκουν το φως της δημοσιότητας είναι ενδεικτικά των προκλήσεων που αντιμετωπίζει σήμερα ο Οργανισμός. Για παράδειγμα, το 2016, σε σχέση με το 2014, διπλασιάστηκαν οι αιτήσεις αναγνώρισης Μεταπτυχιακών, ενώ εκτοξεύτηκαν οι αιτήσεις για την αναγνώριση  προπτυχιακών και Διδακτορικών τίτλων.

Μελετώντας τα επιμέρους στοιχεία από τις αιτήσεις και τις αναγνωρίσεις του ΔΟΑΤΑΠ, προκύπτει ότι την τελευταία διετία πολλοί έκαναν μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και στα παιδαγωγικά, με στόχο να διεκδικήσουν μία θέση στη δημόσια εκπαίδευση, στον κλάδο των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής.

Ο φόρτος των Εισηγητών επιτείνεται σήμερα από τις ουσιαστικές ενισχύσεις που έχουν δρομολογηθεί από το Υπουργείο Παιδείας για προσωπικό στο δημόσιο σύστημα Παιδείας με 4.500 θέσεις στην Ειδική Αγωγή και επιπλέον 5.250 προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2020 – 2021.

Επειδή ο ΔΟΑΤΑΠ πρέπει να εκσυγχρονιστεί και να συμβαδίσει με τις σύγχρονες προκλήσεις σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που απαιτεί σύγχρονους κανόνες και διαφάνεια.

Επειδή πρέπει να διασφαλίζεται η ομαλή και έγκαιρη διεκπεραίωση των υποβαλλόμενων αιτήσεων αναγνώρισης και ενημέρωση του κοινού.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

  1. Σε ποιες ενέργειες θα προβεί το Υπουργείο για την αναγκαία αναδιάρθρωση, τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση του ΔΟΑΤΑΠ;
  2. Προτίθεται να ενισχυθεί το δυναμικό του Οργανισμού ώστε να επιτελέσει με αποτελεσματικό τρόπο τα καθήκοντα του;
  3. Υπάρχουν στοιχεία για τον αριθμό των αναγνωρίσεων από τον Οργανισμό για το 2018;
  4. Πόσες αναγνωρίσεις εξ αποστάσεων πτυχίων πραγματοποιήθηκαν τα προηγούμενα έτη και με ποια κριτήρια χορηγήθηκαν;
  5. Προτίθεται στις επικείμενες σημαντικές προσλήψεις στο δημόσιο σύστημα να ληφθεί μέριμνα ώστε να συμπεριληφθούν και οι εκκρεμούσες αιτήσεις στο ΔΟΑΤΑΠ που με ευθύνη του ίδιου του οργανισμού καθυστερούν να ολοκληρωθούν, με κίνδυνο να απολέσουν μόρια και να αποκλειστούν οι υποψήφιοι από τις επικείμενες προσλήψεις;

 

Οι ερωτώντες βουλευτής

Νίκος Ηγουμενίδης

Τριαντάφυλλος Μηταφίδης

 

 

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο
Για να λαμβάνεις ενημερωτικό υλικό και γνωρίζεις για τις δράσεις μας.
Γράψε απλά το email σου!
Εγγραφείτε