ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Επίκαιρη Ερώτηση κατέθεσε σήμερα ο βουλευτής του Ν. Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Ηγουμενίδης προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Πάνο Σκουρλέτη σχετικά με τις ενέργειες του Υπουργείου για τις ανεξόφλητες οφειλές της ΔΕΥΑ Ηρακλείου.

Ο Νίκος Ηγουμενίδης υπενθυμίζει στο κείμενο της ερώτησης ότι με ευθύνη και νομοθέτηση των τότε Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (άρθρο 80 του ν.4316/2014) καθορίστηκαν ανεξόφλητες οφειλές των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), που προέρχονται από δευτερεύουσες συμβάσεις χρηματοδότησης με το Ελληνικό Δημόσιο για συναφθέντα δάνεια με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τη Διεθνή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και που βεβαιώθηκαν εν συνεχεία στις κατά τόπους ΔΟΥ.

Επίσης υπενθυμίζεται ότι κατ’ εξουσιοδότηση της παραπάνω νομοθετικής διάταξης εκδόθηκε η Κ.Υ.Α. 2/60419Α/2016, ΦΕΚ 2340Β’/28.07.2016, για την ΔΕΥΑ Ηρακλείου (και πανομοιότυπες για τις λοιπές ΔΕΥΑ), η οποία προέβλεψε την αποπληρωμή του χρέους σε 80 ισόποσες 6μηνιαίες δόσεις για 40 έτη ποσού 627.567€, δηλαδή συνολικά 50.205.361,43€, με στόχο την ρεαλιστική αποπληρωμή και αφού ελήφθησαν υπόψη, σε συνεννόηση με το Υπ. Εσωτερικών, οι οικονομικές δυνατότητες της ΔΕΥΑ.

Όπως επισημαίνει ο Νίκος Ηγουμενίδης στο κείμενο της ερώτησης, η ΔΕΥΑ Ηρακλείου ενημερώθηκε από την τοπική Δ.Ο.Υ, πριν την προθεσμία εξόφλησης της 1ης δόσης, ότι για την αποπληρωμή της συνολικής οφειλής έχουν εκδοθεί, αντί μία, δύο αποφάσεις ρύθμισης: Η πρώτη για ρυθμιζόμενο ποσό 10.698.251,5€ σε 80 άτοκες ισόποσες δόσεις των 133.615,54€ και η δεύτερη για ρυθμιζόμενο ποσό 39.507.109,93€ αλλά με προσαυξήσεις και τόκους σε 80 κυμαινόμενες δόσεις και συνολικού ύψους 57.533.623,88€.

Ο Νίκος Ηγουμενίδης σημειώνει ότι ως αποτέλεσμα των ρυθμίσεων, αντί για τελικό ποσό εξόφλησης 50.205.361,43€,  η ΔΕΥΑ καλείται να καταβάλει πάνω από το διπλάσιο ποσό, δηλαδή το ποσό των 107.738.985€, και με διάκριση ανάμεσα στις ληξιπρόθεσμες μέχρι την 24/12/2014 οφειλές και ανάμεσα στις μη ληξιπρόθεσμες οφειλές, συμπεριλαμβάνοντας στις τελευταίες και τις προσαυξήσεις που γεννώνται από την ημερομηνία της ρύθμισης και μέχρι την εξόφληση της.

Ο βουλευτής του Ν. Ηρακλείου τονίζει ότι οι συγκεκριμένες οφειλές προέρχονται από «χρέη-φαντάσματα», δηλαδή από τις αμαρτωλές δεκαετίες του 1990 και του 2000 – «αμαρτίες» ενάντια στις οποίες η σημερινή Κυβέρνηση δίνει καθημερινά μάχη.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτά τον αρμόδιο Υπουργό, πρώτον, σε ποιες ενέργειες θα προβεί το Υπουργείο για την εύρυθμη τακτοποίση των οφειλών και να τηρηθεί τόσο το πνεύμα όσο και το γράμμα του νόμου ώστε η ΔΕΥΑ Ηρακλείου να πληρώσει σε ισόποσες δόσεις το αρχικά συμφωνηθέν ποσό των περίπου 50 εκ ευρώ και όχι διπλάσιο ποσό, και, δεύτερον, σε ποιες ενέργειες θα προβεί το Υπουργείο ώστε να μην καταλογιστούν τυχόν επιπρόσθετα πρόστιμα-προσαυξήσεις από τη μη καταβολή μέρους της 1ης δόσης της ΔΕΥΑ Ηρακλείου, αλλά και φυσικά να μην τεθεί θέμα απώλειας της ρύθμισης.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό συζήτησης των επίκαιρων ερωτήσεων, η ερώτηση αναμένεται να συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής αυτή την Πέμπτη 22 Ιουνίου 2017.

Το Γραφείο Τύπου

Αθήνα, 19.6.2017

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο
Για να λαμβάνεις ενημερωτικό υλικό και γνωρίζεις για τις δράσεις μας.
Γράψε απλά το email σου!
Εγγραφείτε