ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
Επίκαιρη Ερώτηση του Νίκου Ηγουμενίδη για την αποκατάσταση της ρύθμισης οφειλών της ΔΕΥΑ Ηρακλείου
 
Στην Ολομέλεια της Βουλής φέρνει το θέμα της ρύθμισης των χρεών της ΔΕΥΑ Ηρακλείου ο βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Ηγουμενίδης. Με Επίκαιρη Ερώτηση που κατέθεσε προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών βάζει επιτακτικά το θέμα της ανάγκης αποκατάστασης της ρύθμισης (ληξιπρόθεσμων και μη ληξιπρόθεσμων) οφειλών της ΔΕΥΑ Ηρακλείου.
Ειδικότερα, στο κείμενο της ερώτησης με θέμα: «Αποκατάσταση της ρύθμισης (ληξιπρόθεσμων και μη ληξιπρόθεσμων) οφειλών της ΔΕΥΑ Ηρακλείου για την εύρυθμη λειτουργία της δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης» ο βουλευτής του Νομού Ηρακλείου τονίζει ότι σύμφωνα με το άρθρο 80 του ν.4316/2014 προβλέφθηκε η  ρύθμιση ανεξόφλητων οφειλών των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), που προέρχονται από δευτερεύουσες συμβάσεις χρηματοδότησης με το Ελληνικό Δημόσιο για συναφθέντα δάνεια με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τη Διεθνή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης που βεβαιώθηκαν στις κατά τόπους ΔΟΥ.
Στη συνέχεια της ερώτησης ο Νίκος Ηγουμενίδης εξηγεί ότι κατ’ εξουσιοδότηση της παραπάνω νομοθετικής διάταξης εκδόθηκε η Κ.Υ.Α. 2/60419Α/2016, ΦΕΚ 2340Β’/28.07.2016, για την ΔΕΥΑ Ηρακλείου (και πανομοιότυπες για τις λοιπές ΔΕΥΑ), η οποία προέβλεψε την αποπληρωμή του χρέους σε 80 ισόποσες 6μηνιαίες δόσεις για 40 έτη ποσού 627.567€, δηλαδή συνολικά 50.205.361,43€, με στόχο την ρεαλιστική αποπληρωμή και αφού είχαν ληφθεί υπόψη οι οικονομικές δυνατότητες της ΔΕΥΑ. Όπως σημειώνεται στην ερώτηση, η ΔΕΥΑ Ηρακλείου ενημερώθηκε από την τοπική Δ.Ο.Υ, πριν την προθεσμία εξόφλησης της 1ης δόσης, ότι για την αποπληρωμή της συνολικής οφειλής έχουν εκδοθεί, αντί μία, δύο αποφάσεις ρύθμισης: Η πρώτη για ρυθμιζόμενο ποσό 10.698.251,5€ σε 80 άτοκες ισόποσες δόσεις των 133.615,54€ και η δεύτερη για ρυθμιζόμενο ποσό 39.507.109,93€ αλλά με προσαυξήσεις και τόκους σε 80 κυμαινόμενες δόσεις και συνολικού ύψους 57.533.623,88€. Σύμφωνα με όσα υπογραμμίζει ο βουλευτής Ηρακλείου, αντί για τελικό ποσό εξόφλησης 50.205.361,43€,  η ΔΕΥΑ καλείται να καταβάλει πάνω από το διπλάσιο ποσό, δηλαδή το εξωφρενικό ποσό των 107.738.985€ – ποσό που φυσικά αδυνατεί να εξοφλήσει.
Ο Νίκος Ηγουμενίδης επισημαίνει ότι πολύ σύντομα εκπνέει η προθεσμία καταβολής της 2ης δόσης της ρυθμισμένης οφειλής και ότι πρέπει να γίνει σεβαστό τόσο το γράμμα όσο και το πνεύμα του νομοθέτη για την εύρυθμη τακτοποίηση των χρεών της ΔΕΥΑ.
Στο κείμενο της ερώτησης τονίζει ιδιαίτερα ότι οι συγκεκριμένες οφειλές προέρχονται από «χρέη-φαντάσματα», δηλαδή από αμαρτωλές δεκαετίες του 1990 και του 2000 – «αμαρτίες» ενάντια στις οποίες η σημερινή Κυβέρνηση δίνει καθημερινά μάχη.
Σχετικά με τα ερωτήματα που απευθύνει στον αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών, ρωτάει: Πρώτον, σε ποιες ενέργειες θα προβεί το Υπουργείο ώστε να τηρηθεί τόσο το πνεύμα όσο και το γράμμα του νομοθέτη ώστε η ΔΕΥΑ Ηρακλείου να πληρώσει σε ισόποσες δόσεις το αρχικά συμφωνηθέν ποσό των περίπου 50 εκ ευρώ και όχι διπλάσιο ποσό. Και, δεύτερον, σε ποιες ενέργειες θα προβεί το Υπουργείο ώστε να μην καταλογιστούν τυχόν επιπρόσθετα πρόστιμα-προσαυξήσεις από τη μη καταβολή μέρους της 1ης δόσης της ΔΕΥΑ Ηρακλείου, αλλά και φυσικά να μην τεθεί θέμα απώλειας της ρύθμισης.
Η Επίκαιρη Ερώτηση θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής την ερχόμενη εβδομάδα.
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Επίκαιρης Ερώτησης.
 
Το Γραφείο Τύπου
Ηράκλειο, 29.4.2017

 logo_syriza

Επίκαιρη Ερώτηση

Προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών

 

Θέμα: «Αποκατάσταση της ρύθμισης (ληξιπρόθεσμων και μη ληξιπρόθεσμων) οφειλών της ΔΕΥΑ Ηρακλείου για την εύρυθμη λειτουργία της δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης»

 

Σύμφωνα με το άρθρο 80 του ν.4316/2014 προβλέφθηκε η  ρύθμιση ανεξόφλητων οφειλών των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), που προέρχονται από δευτερεύουσες συμβάσεις χρηματοδότησης με το Ελληνικό Δημόσιο για συναφθέντα δάνεια με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τη Διεθνή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης που βεβαιώθηκαν στις κατά τόπους ΔΟΥ. Κατ’ εξουσιοδότηση της παραπάνω νομοθετικής διάταξης εκδόθηκε η Κ.Υ.Α. 2/60419Α/2016, ΦΕΚ 2340Β’/28.07.2016, για την ΔΕΥΑ Ηρακλείου (και πανομοιότυπες για τις λοιπές ΔΕΥΑ), η οποία προέβλεψε την αποπληρωμή του χρέους σε 80 ισόποσες 6μηνιαίες δόσεις για 40 έτη ποσού 627.567€, δηλαδή συνολικά 50.205.361,43€, με στόχο την ρεαλιστική αποπληρωμή και αφού είχαν ληφθεί υπόψη οι οικονομικές δυνατότητες της ΔΕΥΑ.

Ωστόσο, η ΔΕΥΑ Ηρακλείου ενημερώθηκε από την τοπική Δ.Ο.Υ, πριν την προθεσμία εξόφλησης της 1ης δόσης, ότι για την αποπληρωμή της συνολικής οφειλής έχουν εκδοθεί, αντί μία, δύο αποφάσεις ρύθμισης: Η πρώτη για ρυθμιζόμενο ποσό 10.698.251,5€ σε 80 άτοκες ισόποσες δόσεις των 133.615,54€ και η δεύτερη για ρυθμιζόμενο ποσό 39.507.109,93€ αλλά με προσαυξήσεις και τόκους σε 80 κυμαινόμενες δόσεις και συνολικού ύψους 57.533.623,88€. Δηλαδή, αντί για τελικό ποσό εξόφλησης 50.205.361,43€,  η ΔΕΥΑ καλείται να καταβάλει πάνω από το διπλάσιο ποσό, δηλαδή το εξωφρενικό ποσό των 107.738.985€ – ποσό που φυσικά αδυνατεί να εξοφλήσει. Όπως έχει προκύψει, η τοπική ΔΟΥ Ηρακλείου ερμηνεύει διάκριση ανάμεσα στις ληξιπρόθεσμες μέχρι την 24/12/2014 οφειλές και ανάμεσα στις μη ληξιπρόθεσμες οφειλές, συμπεριλαμβάνοντας στις τελευταίες και τις προσαυξήσεις που γεννώνται από την ημερομηνία της ρύθμισης και μέχρι την εξόφληση της.

Επειδή πολύ σύντομα εκπνέει η προθεσμία καταβολής της 2ης δόσης της ρυθμισμένης οφειλής και επείγει να βρεθεί άμεσα λύση, ώστε να γίνει σεβαστό τόσο το γράμμα όσο και το πνεύμα του νομοθέτη για την εύρυθμη τακτοποίηση των χρεών της ΔΕΥΑ.

Επειδή οι συγκεκριμένες οφειλές προέρχονται από «χρέη-φαντάσματα», δηλαδή από αμαρτωλές δεκαετίες του 1990 και του 2000 – «αμαρτίες» ενάντια στις οποίες η σημερινή Κυβέρνηση δίνει καθημερινά μάχη.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Σε ποιες ενέργειες θα προβεί το Υπουργείο ώστε να τηρηθεί τόσο το πνεύμα όσο και το γράμμα του νόμου ώστε η ΔΕΥΑ Ηρακλείου να πληρώσει σε ισόποσες δόσεις το αρχικά συμφωνηθέν ποσό των περίπου 50 εκ ευρώ και όχι διπλάσιο ποσό;
  2. Σε ποιες ενέργειες θα προβεί το Υπουργείο ώστε να μην καταλογιστούν τυχόν επιπρόσθετα πρόστιμα-προσαυξήσεις από τη μη καταβολή μέρους της 1ης δόσης της ΔΕΥΑ Ηρακλείου, αλλά και φυσικά να μην τεθεί θέμα απώλειας της ρύθμισης;

 

O ερωτών βουλευτής

Νικόλαος Ηγουμενίδης

 
Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο
Για να λαμβάνεις ενημερωτικό υλικό και γνωρίζεις για τις δράσεις μας.
Γράψε απλά το email σου!
Εγγραφείτε