Στις εγκαταστάσεις των Κατασκηνώσεων Γέργερης του Δήμου Γόρτυνας βρέθηκε σήμερα ο βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Ηγουμενίδης για να παρακολουθήσει από κοντά την ημερίδα και τις εργασίες του 9ου Εθνικού Συμβουλίου που διοργάνωσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Υπαλλήλων Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Π.Ο.Υ.Ο.Ε.Β.) με θέμα: “Περιφέρεια Κρήτης, Υδατικό δυναμικό, Οργανισμοί Εγγείων βελτιώσεων, Αρδευτικά δίκτυα – Προβλήματα και λύσεις – Συμβολή ΟΕΒ στην ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα”.

Παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτης, Δημάρχων, εκπροσώπων της Αυτοδιοίκησης 1ου και 2ου βαθμού, του Προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΟΕΒ, του σωματείου Κρήτης, των αγροτών, φορέων και εμπλεκόμενων υπηρεσιών, ο Νίκος Ηγουμενίδης συμμετείχε με σύντομη παρέμβαση στις εργασίες της δεύτερης μέρας των εργασιών, μεταφέροντας την πάγια θέση της Κυβέρνησης για ενίσχυση του πρωτογενή τομέα ως πρϋπόθεση εξόδου από την κρίση, αλλά και για την αναγκαία πολιτική ορθολογικής διαχείρισης των υδάτων.

Παράλληλα, είχε σειρά επαφών σχετικά με τις δυνατότητες υπαγωγής στο νέο ΕΣΠΑ των έργων ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού των Εγγειοβελτιωτικών Έργων, τη δυνατότητα ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και για τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων της ευρύτερης περιοχής.

image1-2 image1-5image1

 

 

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο
Για να λαμβάνεις ενημερωτικό υλικό και γνωρίζεις για τις δράσεις μας.
Γράψε απλά το email σου!
Εγγραφείτε