«Ζητούμενο είναι να καταστεί ο ΕΟΠΥΥ βιώσιμος και λειτουργικός» 

Προτάσεις του Νίκου Ηγουμενίδη στο νέο Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ

και στην ηγεσία του Υπουργείου Υγείας

 

Κατά τη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων (4.11.2015) με θέμα ημερήσιας διάταξης  τη διατύπωση γνώμης  για τον προτεινόμενο, από τον Υπουργό Υγείας, για διορισμό στη θέση του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), κ. Σωτήριο Μπερσίμη, ο βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Ηγουμενίδης, αφού διατύπωσε τη σύμφωνη γνώμη του για το νέο Πρόεδρο του Οργανισμού, υπογράμμισε ότι «το ερώτημα που μας απασχολεί όλους, είναι το πώς θα καταστεί ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. βιώσιμος και λειτουργικός» και κατέθεσε για δυο πλευρές του ΕΟΠΥΥ συγκεκριμένες προτάσεις προς το νέο Πρόεδρο και τους αρμόδιους Υπουργούς.

Πρώτον, σχετικά με το ζήτημα των κληροδοτημάτων των νοσοκομείων και της ανάγκης πλήρους αξιοποίησης του οικονομικού τους πλεονάσματος, υπενθύμισε ότι με βάση το καταστατικό του νόμο, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. είναι υπεύθυνος και για τη διαχείριση των κληροδοτημάτων και πρότεινε «τα ίδια έσοδα, που είναι εκτός επιχειρηματικής δραστηριότητας, δηλαδή, μιλάω για τα έσοδα από τα κληροδοτήματα, τα ενοίκια, τα κυλικεία, τους τόκους τους κ.λπ. θα πρέπει να εξαιρεθούν από τις μνημονιακές δεσμεύσεις και να τεθούν εκτός των ορίων των προϋπολογισμών». Παράλληλα, ανέπτυξε τη συγκεκριμένη πρόταση «η ΚΑΕ εσόδων από 3.300 έως 3.900 και η ΚΑΕ εξόδων από 9.700 έως 9.800, να τεθούν εκτός ορίων προϋπολογισμού».

Δεύτερον, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ έθεσε το ζήτημα ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. να διεκδικήσει από τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες την αποζημίωση του κόστους από τις παρεχόμενες υπηρεσίας υγείας που προσφέρει στα θύματα των τροχαίων. Τόνισε ότι κάθε αυτοκίνητο που κυκλοφορεί είναι υποχρεωτικό από το νόμο να είναι ασφαλισμένο και ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες δεν διαθέτουν ούτε στόλο ασθενοφόρων, δεν έχουν ούτε νοσοκομειακές μονάδες και ούτε διαθέτουν σύμβαση αγοράς υπηρεσιών υγείας. «Με άλλα λόγια πουλάνε ιατρικές υπηρεσίες που δεν εξασφαλίζουν». Επιπρόσθετα, σημείωσε ότι θα πρέπει να υπάρχει και η βούληση από την πλευρά των διοικήσεων των ασφαλιστικών ταμείων, ώστε να διεκδικήσουν την νοσοκομειακή κάλυψη των αρρώστων και την υγειονομική κάλυψη των τροχαίων ατυχημάτων. Και πρότεινε προς το Υπουργείο  να εξετάσει το θεσμικό και νομικό πλαίσιο, ώστε αντί να πληρώνουν τα ασφαλιστικά ταμεία, να πληρώνουν οι ασφαλιστικές εταιρείες.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΖ΄- ΣΥΝΟΔΟΣ Α΄

                                                       ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ                                                               

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

(Άρθρο 40 παρ. 1 Κ.τ.Β.)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Στην Αθήνα, σήμερα, 4 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00΄, συνεδρίασε, στην Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223)  του Μεγάρου της Βουλής, η Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, υπό την Προεδρία του Προέδρου αυτής κ. Νικόλαος Μάνιος, με θέμα ημερήσιας διάταξης  διατύπωση γνώμης, σύμφωνα με το ν.3918/2011, σε συνδυασμό με τα άρθρα 32 παρ. 5 και 49Α του Κανονισμού της Βουλής,  μετά από ακρόαση του προτεινόμενου, από τον Υπουργό Υγείας, για διορισμό στη θέση του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), κ. Σωτήριου Μπερσίμη.

Στη συνεδρίαση παρέστη ο Υπουργός Υγείας κ. Ανδρέας Ξανθός, καθώς και ο Αναπληρωτής  Υπουργός Υγείας κ. Παύλος Πολάκης.

ΝΙΚΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Έχω να κάνω τέσσερις παρατηρήσεις.

Η πρώτη είναι όσον αφορά το βιογραφικό σημείωμα του κ. Μπερσίμη. Νομίζω ότι είναι ένα πλούσιο βιογραφικό, δείχνει πανεπιστημιακή κατάρτιση, δημοσιεύσεις σε ελληνικά και σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, κατάρτιση σε διοικητικά και οικονομικά θέματα υγείας, καθώς και διοικητική εμπειρία.

Συνοπτικά και συνολικά, νομίζω ότι πληροί και με το παραπάνω τα κριτήρια, που θέτει ο καταστατικός νόμος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

Ο κ. Μπερσίμης, ήδη, απάντησε πρακτικά με την παρουσίασή του στην πρώτη μου ερώτηση, όπου και έχω καλυφθεί, ποιες είναι οι βασικές του προτεραιότητες για να υπηρετήσει αυτόν τον βασικό σκοπό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

Η δεύτερη παρατήρηση είναι η οικονομική κατάσταση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Δεν θα καταναλώσω χρόνο στην ανάγνωση στοιχείων, αλλά από αυτά το συμπέρασμα είναι, ότι ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κινδυνεύει με στάση πληρωμών και το ερώτημα που μας απασχολεί όλους, είναι το πώς θα καταστεί ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. βιώσιμος και λειτουργικός.

Θα ήθελα με αφορμή αυτό το ερώτημα, να θέσω τα άλλα δύο στοιχεία της τοποθέτησής μου και κλείνω με αυτά.

Η διαχείριση των πόρων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Με βάση το καταστατικό του νόμο, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. είναι υπεύθυνος και για τη διαχείριση των κληροδοτημάτων. Με αφορμή αυτό και δεν στέκομαι σε όλα τα υπόλοιπα, άλλα θα σταθώ, καταρχήν, μιας σημερινής πραγματικότητας, δηλαδή, της μη δυνατότητας της πλήρους αξιοποίησης του οικονομικού πλεονάσματος των κληροδοτημάτων.

Κατά τη γνώμη μου, η πιο σημαντική παράμετρος είναι ότι τα ίδια έσοδα, που είναι εκτός επιχειρηματικής δραστηριότητας, δηλαδή, μιλάω για τα έσοδα από τα κληροδοτήματα, τα ενοίκια, τα κυλικεία, τους τόκους τους κ.λπ. θα πρέπει να εξαιρεθούν από τις μνημονικές δεσμεύσεις και να τεθούν εκτός των ορίων των προϋπολογισμών.

Οι μνημονιακές δεσμεύσεις έχουν την έννοια περιορισμού των εσόδων από τον τακτικό προϋπολογισμό και αύξηση, βεβαίως, άλλων ιδίων εσόδων που τα νοσοκομεία μπορούν να εξασφαλίσουν από άλλες πηγές. Αν τα τελευταία δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν έξοδα με αύξηση του προϋπολογισμού των νοσοκομείων, δεν έχει καμία πρακτική λογική η αύξηση τους. Πρακτικά αυτό σημαίνει, ότι – και αυτή είναι μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση που καταθέτω και θα ήθελα και την άποψη του υποψηφίου Προέδρου του  Ε.Ο.Π.Υ.Υ. – η ΚΑΕ εσόδων από 3.300 έως 3.900 και η ΚΑΕ εξόδων από 9.700 έως 9.800, να τεθούν εκτός ορίων προϋπολογισμού.

Επίσης, η ΚΑΕ εξόδων να τεθεί εκτός ΠΠΥΥ, όπως ισχύει για τα έργα ΕΣΠΑ. Ποιο θα είναι το όφελος; Μεγάλα ακίνητα για τα νοσοκομεία, τα οποία έσοδα θα δώσουν ανάσα στα νοσοκομεία, που θα μπορούν να καλύπτονται για επισκευές, για αγορά εξοπλισμού, για μελέτες, καθώς το κυριότερο, επικουρικό προσωπικό  – και εδώ μιλάω για προσλήψεις σε νοσοκομεία, χωρίς την επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.

Το θέμα είναι σύνθετο και προφανώς το κάθε νοσοκομείο έχει και τις ιδιαιτερότητες του, αλλά νομίζω ότι είναι μια πλευρά που πρέπει να την δούμε, δηλαδή, την αξιοποίηση των ιδίων εσόδων.

Συναφές ζήτημα με αυτό σε σχέση με την αξιοποίηση των κληροδοτημάτων, είναι το ζήτημα της άμεσης προώθησης των δικαστικών υποθέσεων των κληροδοτημάτων των νοσοκομείων, αφού η τελεσιδικία των υποθέσεων θα οδηγήσει σε ένα ξεκαθάρισμα της περιουσίας τους.

Έρχομαι στην δεύτερη παρατήρηση σε σχέση, επίσης, με τα έσοδα και το πώς ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. θα καταστεί βιώσιμος.

Ο τίτλος που έχω βάλει σε αυτή την παράγραφο είναι «Τροχαία ατυχήματα». Για κάθε αυτοκίνητο που κυκλοφορεί είναι υποχρεωτικό από το νόμο να είναι ασφαλισμένο, ακόμα και αυτά που κυκλοφορούν ανασφάλιστα, αν τυχόν εμπλακούν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε τροχαίο σπεύδουν να ασφαλιστούν. Το φθηνότερο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, προβλέπει κάλυψη για σωματικές βλάβες 1 εκατ. ευρώ από τις ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες δεν διαθέτουν ούτε στόλο ασθενοφόρων, δεν έχουν ούτε νοσοκομειακές μονάδες και ούτε διαθέτουν σύμβαση αγοράς υπηρεσιών υγείας, με άλλα λόγια πουλάνε ιατρικές υπηρεσίες που δεν εξασφαλίζουν. Τι σχέση έχει αυτό, με αυτό που συζητάμε;

Στους πόρους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. συγκαταλέγονται και τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε ασφαλισμένους ασφαλιστικών εταιρειών, οι οποίες συνάπτουν συμβάσεις με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και εύλογα προκύπτει η θέση – δεν το θέτω ως ερώτημα, αλλά το θέτω ως θέση – ότι ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. να διεκδικήσει από τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες την αποζημίωση από το κόστος, από τις παρεχόμενες υπηρεσίας υγείας που προσφέρει στα θύματα των τροχαίων.

Παραβλέπω την λειτουργία της Υπηρεσίας Ελέγχου των Δαπανών Υγείας, που υπάγεται κατευθείαν στον πρόεδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Εδώ, βέβαια, εκτός από την διοίκηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., θα πρέπει να υπάρχει και η βούληση από την πλευρά των διοικήσεων των ασφαλιστικών ταμείων, ώστε να διεκδικήσουν την νοσοκομειακή κάλυψη των αρρώστων και την υγειονομική κάλυψη των τροχαίων ατυχημάτων.

Η πρότασή μου είναι ότι πρέπει να υπάρξει σύμβαση με τις ασφαλιστικές εταιρείες και με βάση τα ασφαλιστικά συμβόλαια που διαθέτουν, να πληρώνουν μηνιαίως ένα ποσό εφάπαξ για τη δυνατότητα κάλυψης όλο το εικοσιτετράωρο από ασθενοφόρα και νοσοκομεία σε ολόκληρη την επικράτεια και δεύτερον, να δούμε – είναι πρόταση προς το Υπουργείο – το θεσμικό και νομικό πλαίσιο, ώστε αντί να πληρώνουν τα ασφαλιστικά ταμεία, να πληρώνουν οι ασφαλιστικές εταιρείες.

Σας ευχαριστώ.

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο
Για να λαμβάνεις ενημερωτικό υλικό και γνωρίζεις για τις δράσεις μας.
Γράψε απλά το email σου!
Εγγραφείτε