ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κοινή αναφορά των βουλευτών Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ για τις αλλαγές στη νομοθεσία σχετικά με την έκδοση μελετητικών πτυχίων

Οι βουλευτές Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Νίκος Ηγουμενίδης, Σωκράτης Βαρδάκης και Χάρης Μαμουλάκης κατέθεσαν ως αναφορά στη Βουλή την από 9-10-2020 ανακοίνωση των Αυτόνομων Μηχανικών Ανατολικής Κρήτης σχετικά με τις αλλαγές στη νομοθεσία για την έκδοση μελετητικών πτυχίων.

Απευθυνόμενοι προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών οι 3 βουλευτές θέτουν υπόψη του αρμόδιου Υπουργού την ανακοίνωση η οποία αναφέρεται στο υπ’ αριθμό 71/03-07-2019 Προεδρικό Διάταγμα το οποίο εισήγαγε τα μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.) με στόχο να επισημανθούν όλες οι παρατηρήσεις και τα τελικά συμπεράσματα της κίνησης των μηχανικών όπως περιγράφονται στην αναλυτική ανακοίνωση.

Μεταξύ αυτών, ενδεικτικά αναφέρεται ότι πλέον τα έτη εμπειρίας ξεκινούν από την απόκτηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και όχι από τη λήψη πτυχίου καταργώντας τις υφιστάμενες στρεβλώσεις, αλλά και ότι δημιουργείται περισσότερη γραφειοκρατία στον κλάδο των μελετητών με την εισαγωγή 3 μητρώων αντί για το 1 που υπάρχει σήμερα.

Οι 3 βουλευτές ζητούν απαντήσεις και τις σχετικές ενέργειες του Υπουργού

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο
Για να λαμβάνεις ενημερωτικό υλικό και γνωρίζεις για τις δράσεις μας.
Γράψε απλά το email σου!
Εγγραφείτε