ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΚΑΙ Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ

«ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ»

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 

Οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα υπέστησαν συντριπτικές μειώσεις στα εισοδήματά τους, ως αποτέλεσμα κυρίως της αναστολής λειτουργίας των συλλογικών διαπραγματεύσεων  και της μείωσης του κατώτατου μισθού το 2012. Η τότε κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ  πιστή στο δόγμα της εσωτερικής υποτίμησης προέκρινε  ως το κύριο μέσο για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης τη μείωση των μισθών. Προχώρησε έτσι στη δια νόμου μείωση του κατώτατου μισθού κατά 22% και κατά 32% για τους νέους. Ως αποτέλεσμα, οι πραγματικοί ετήσιοι μισθοί μειώθηκαν κατά 18% και η μερική απασχόληση αυξήθηκε κατά 28%. Οι εν λόγω πολιτικές όχι μόνο δεν κατόρθωσαν να περιορίσουν τη συνεχώς αυξανόμενη ανεργία, η οποία προσέγγισε το 28% συνολικά και ξεπέρασε το 60% στους νέους αλλά επιδείνωσαν ραγδαία την ποιότητα των θέσεων εργασίας με την Ελλάδα να καταλαμβάνει το 2015 μία από τις χαμηλότερες θέσεις μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Ως επιπλέον συνέπεια μεγάλο τμήμα  του εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού μετανάστευσε στο εξωτερικό, θέτοντας σε κίνδυνο τις οικονομικές προοπτικές της χώρας. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θέτοντας στο επίκεντρο της πολιτικής της την αντιστροφή αυτής της κατάστασης έλαβε συγκεκριμένα μέτρα για την ενίσχυση του εισοδήματος και της διαπραγματευτικής θέσης των εργαζομένων αλλά και  για την άμβλυνση της εισοδηματικής ανισότητας ώστε να αντιστραφεί ο αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης και να ενισχυθεί το δίχτυ κοινωνικής προστασίας, τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους ανέργους. Στο πλαίσιο αυτό, προχώρησε μεταξύ άλλων στην αύξηση του κατώτατου μισθού το 2019 κατά 11% και στην κατάργηση του υποκατώτατου μισθού για τους νέους, οδηγώντας τους σε σημαντική αύξηση 27%.

Αντίθετα  η σημερινή κυβέρνηση της ΝΔ με χειρουργικά χτυπήματα στο θεσμικό πλαίσιο επιδεινώνει διαρκώς τη θέση των εργαζομένων αφαιρώντας τους κεκτημένα δικαιώματα. Η πολιτική αυτή εξάλλου δεν είναι μόνο επιζήμια για τους εργαζόμενους αλλά αποδεικνύεται στην πράξη και αντιαναπτυξιακή καθώς μειώνει την εγχώρια ζήτηση ενώ ταυτόχρονα λειτουργεί ως αντικίνητρο για την στροφή του παραγωγικού μοντέλου στην καινοτομία και την ποιότητα καθώς επιδιώκει να στηρίξει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας στο χαμηλό εργατικό κόστος και τη γενικευμένη απορρύθμιση της αγοράς εργασίας. Η πορεία αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί.

Ιδίως μάλιστα όταν η σημερινή κυβέρνηση φαίνεται να υπαναχωρεί ακόμη και από τις προεκλογικές της δεσμεύσεις για ανεπαρκή μεν αλλά αύξηση του κατώτατου μισθού. Ωστόσο μετά την έξοδο από τα μνημόνια και την αυστηρή δημοσιονομική προσαρμογή είναι ελάχιστη υποχρέωση του κράτους να αποκαταστήσει τις απώλειες που το ίδιο προκάλεσε με αποφάσεις της εκτελεστικής εξουσίας  στους μισθούς των εργαζομένων, πριν παραδώσει την αρμοδιότητα καθορισμού του ελάχιστου μισθού σε αυτούς που πραγματικά ανήκει, δηλαδή τους κοινωνικούς ανταγωνιστές. Θα δημιουργούσε εξάλλου ισχυρό ανταγωνιστικό μειονέκτημα στην εργατική πλευρά η επιστροφή της αρμοδιότητας καθορισμού του κατώτατου μισθού στη διαπραγμάτευση των κοινωνικών ανταγωνιστών προτού αποκατασταθεί στο επίπεδο που οι ίδιοι είχαν διαμορφώσει το 2011, λίγο πριν δηλαδή παρέμβει η κρατική λειτουργία και τον μειώσει. Το παρόν άρθρο ορίζει ένα σαφή οδικό χάρτη ισόποσης  αύξησης του κατώτατου μισθού για μια διετία και εν συνέχεια προβλέπει την επαναφορά του καθορισμού του μέσω εθνικής γενικής συλλογικής σύμβασης εργασίας. Συγκεκριμένα η πρόταση προβλέπει αύξηση κατά 7,5% το 2020 και 7,5% το 2021 και επιστροφή της αρμοδιότητας καθορισμού του κατώτατου μισθού στους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους μέσω εθνικής γενικής συλλογικής σύμβασης εργασίας από 1.1.2022. Προβλέπει επίσης την καθολική επανίσχυση του επιδόματος γάμου.

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ

«ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ»

 

Άρθρο μόνο

Αύξηση κατώτατου μισθού

 

 1.Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και μέχρι 31.12.2020 ο νόμιμος κατώτατος μισθός των υπαλλήλων ορίζεται σε 698,75 ευρώ και το νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών ορίζεται σε 31,22 ευρώ.

 Από 1.1.2021 ο νόμιμος κατώτατος μισθός των υπαλλήλων ορίζεται σε 751,16 ευρώ και το νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών ορίζεται σε 33,56 ευρώ.

Επί των ως άνω ποσών καταβάλλεται επίδομα γάμου ανερχόμενο σε ποσοστό 10%. Περαιτέρω ο ως άνω κατώτατος μισθός των υπαλλήλων, προσαυξημένος με το επίδομα γάμου προσαυξάνεται περαιτέρω με ποσοστό 10% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως τρεις τριετίες και συνολικά 30% για προϋπηρεσία 9 ετών και άνω, ενώ το ως άνω κατώτατο ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών προσαυξημένο με το επίδομα γάμου προσαυξάνεται περαιτέρω με ποσοστό 5% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως έξι τριετίες και συνολικά 30% για προϋπηρεσία 18 ετών και άνω. Οι ως άνω προσαυξήσεις προϋπηρεσίας καταβάλλονται σε εργαζόμενο με προϋπηρεσία σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε ειδικότητα. Ατομικές συμβάσεις εργασίας και συλλογικές συμβάσεις εργασίας κάθε είδους δεν επιτρέπεται να ορίζουν μηνιαίο μισθό ή ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης κατώτερο από το εδώ καθορισμένο κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο. Όπου στην ισχύουσα νομοθεσία γίνεται αναφορά στον ελάχιστο μισθό ή στο ελάχιστο ημερομίσθιο της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) ως τέτοιος νοείται ο εδώ νόμιμος νομοθετημένος κατώτατος μισθός και κατώτατο ημερομίσθιο για όσο χρόνο θα ισχύσει το παρόν άρθρο.

 

  1. Από 1.1.2022 ο ελάχιστος μισθός, όπως και το ελάχιστο ημερομίσθιο καθορίζονται κάθε φορά με Εθνικές Γενικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 1876/1990.

  2. Το άρθρο πρώτο παρ. ΙΑ, υποπαρ. ΙΑ.11 του Ν. 4093/2012 και το άρθρο 103 του Ν. 4172/2013, περί καθορισμού νομοθετημένου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου καταργούνται.

 

Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2020

 

Οι προτείνοντες βουλευτές

 

 

 

Τσίπρας Αλέξης

 

 

 

Αχτσιόγλου Έφη

 

 

 

Αβραμάκης Λευτέρης

 

 

 

Αγαθοπούλου Ειρήνη

 

 

 

Αθανασίου Νάσος

 

 

 

Αλεξιάδης Τρύφωνας

 

 

 

Αμανατίδης Γιάννης

 

 

 

Αναγνωστοπούλου Σία

 

 

 

Αποστόλου Βαγγέλης

 

 

 

Αραχωβίτης Σταύρος

 

 

 

Αυγέρη Δώρα

 

 

 

Αυλωνίτης Αλεξάδρος – Χρήστος

 

 

 

Βαγενά Άννα

 

 

 

Βαρδάκης Σωκράτης

 

 

 

Βαρεμένος Γιώργος

 

 

 

Βασιλικός Βασίλης

 

 

 

Βερναρδάκης Χριστόφορος

 

 

 

Βέττα Καλλιόπη

 

 

 

Βίτσας Δημήτρης

 

 

 

Βούτσης Νίκος

 

 

 

Γεροβασίλη Όλγα

 

 

 

Γιαννούλης Χρήστος

 

 

 

Γκαρά Νατάσα

 

 

 

Γκιόλας Γιάννης

 

 

 

Δραγασάκης Ιωάννης

 

 

 

Δρίτσας Θοδωρής

 

 

 

Ελευθεριάδου Σουλτάνα

 

 

 

Ζαχαριάδης Κώστας

 

 

 

Ζεϊμπέκ Χουσεϊν

 

 

 

Ζουράρις Κώστας

 

 

 

Ηγουμενίδης Νίκος

 

 

 

Θραψανιώτης Μανώλης

 

 

 

Καλαματιανός Διονύσης-Χαράλαμπος

 

 

 

Καρασαρλίδου Φρόσω

 

 

 

Κασιμάτη Νίνα

 

 

 

Κατρούγκαλος Γιώργος

 

 

 

Κάτσης Μάριος

 

 

 

Καφαντάρη Χαρά

 

 

 

Κόκκαλης Βασίλης

 

 

 

Λάππας Σπυρίδων

 

 

 

Μάλαμα Κυριακή

 

 

 

Μαμουλάκης Χάρης

 

 

 

Μάρκου Κώστας

 

 

 

Μεϊκόπουλος Αλέξαδρος

 

 

 

Μιχαηλίδης Ανδρέας

 

 

 

Μουζάλας Γιάννης

 

 

 

Μπαλάφας Γιάννης

 

 

 

Μπάρκας Κώστας

 

 

 

Μπουρνούς Γιάννης

 

 

 

Μωραΐτης Αθανάσιος

 

 

 

Νοτοπούλου Κατερίνα

 

 

 

Ξανθόπουλος Θεόφιλος

 

 

 

Ξανθός Ανδρέας

 

 

 

Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα

 

 

 

Παπαδόπουλος Σάκης

 

 

 

Παπαηλιού Γιώργος

 

 

 

Παπανάτσιου Κατερίνα

 

 

 

Παπαχριστόπουλος Θανάσης

 

 

 

Παππάς Νίκος

 

 

 

Πέρκα Πέτη

 

 

 

Πολάκης Πάυλος

 

 

 

Πούλου Γιώτα

 

 

 

Ραγκούσης Γιάννης

 

 

 

Σαντορινιός Νεκτάριος

 

 

 

Σαρακιώτης Γιάννης

 

 

 

Σκουρλέτης Πάνος

 

 

 

Σκουρολιάκος Πάνος

 

 

 

Σκούφα Μπέτυ

 

 

 

Σπίρτζης Χρήστος

 

 

 

Συρμαλένιος Νίκος

 

 

 

Τελιγιορίδου Ολυμπία

 

 

 

Τζάκρη Θεοδώρα

 

 

 

Τζανακόπουλος Δημήτρης

 

 

 

Τζούφη Μερόπη

 

 

 

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

 

 

 

Τσακαλώτος Ευκλείδης

 

 

 

Τσίπρας Γιώργος

 

 

 

Φάμελλος Σωκράτης

 

 

 

Φίλης Νίκος

 

 

 

Φλαμπουράρης Αλέκος

 

 

 

Φωτίου Θεανώ

 

 

 

Χαρίτου Τάκης

 

 

 

Χαρίτσης Αλέξης

 

 

 

Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης

 

 

 

Χρηστίδου Ραλλία

 

 

 

Ψυχογιός Γιώργος

 

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο
Για να λαμβάνεις ενημερωτικό υλικό και γνωρίζεις για τις δράσεις μας.
Γράψε απλά το email σου!
Εγγραφείτε