ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
Στη Βουλή φέρνουν με ερώτηση τους 20 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ το θέμα της πορείας της ρύθμισης για απαλλαγή των ασφαλισμένων λόγω εύλογης αμφιβολίας.
 
Συγκεκριμένα, τονίζουν ότι με την ψήφιση του Νόμου 4554/2018 νομοθετήθηκε η διαδικασία διαγραφής οφειλών και η απαλλαγή ασφαλισμένων από επιβληθέντα πρόσθετα τέλη, τόκους κ.λπ. λόγω εύλογης αμφιβολίας για την υπαγωγή τους στην παράλληλη ασφάλιση δύο ή περισσότερων πρώην φορέων, και μέσα από την ερώτηση τους ζητούν από τον αρμόδιο Υπουργό Εργασίας ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης της παρ.1 του άρθρου 3 του ν.4554/2018 για τις περιπτώσεις απαλλαγής ασφαλισμένων λόγω εύλογης αμφιβολίας.
 
Είναι χαρακτηριστικό, όπως αναφέρουν, ότι η δυνατότητα αυτή δόθηκε σε ασφαλισμένους στο π. ΟΓΑ λόγω  δραστηριοποίησης σε περιοχές με ειδικά πληθυσμιακά κριτήρια και παράλληλα ασφαλισμένους στον π. ΟΑΕΕ για την ίδια δραστηριότητα, σε δημοσιογράφους παλαιούς ασφαλισμένους στο π. ΤΣΠΕΑΘ και παράλληλα ασφαλισμένους στον π. ΟΑΕΕ με την ίδια ιδιότητα, αλλά και σε νέους ασφαλισμένους Ν.2084/1992 (μετά την 1/1/1993) με παράλληλη ασφάλιση σε δύο φορείς.
 
Οι 20 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ (με πρώτο υπογράφοντα τον βουλευτή Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ Νίκο Ηγουμενίδη) επισημαίνουν μάλιστα ότι μετά την ψήφιση από την Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ της ρύθμισης των 120 δόσεων για οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία έγινε ακόμη πιο επιτακτικό να επιταχυνθεί η διαδικασία έκδοσης αποφάσεων για όσους ασφαλισμένους έχουν υποβάλει αίτηση στον ΕΦΚΑ για το θέμα της εύλογης αμφιβολίας.
 
Στο κείμενο της ερώτησης υπάρχει ειδική αναφορά στην επισήμανση από τον Συνήγορο του Πολίτη για αρκετές περιπτώσεις μη δυνατότητας ολοκλήρωσης υποβολής αίτησης στη ρύθμιση οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία (Ν4611/2019) μέσω της πλατφόρμας του ΕΦΚΑ από ασφαλισμένους για τους οποίους εκκρεμεί απόφαση επί της αίτησης περί αμφισβήτησης οφειλής λόγω εύλογης αμφιβολίας ως προς την υπαγωγή σε δύο ή περισσότερους φορείς. 
 
Και ρωτούν τον αρμόδιο Υπουργό, πρώτον, πόσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα για την απαλλαγή ασφαλισμένων από επιβληθέντα πρόσθετα τέλη, τόκους κ.λπ. λόγω εύλογης αμφιβολίας, αλλά και πόσες αποφάσεις διαγραφής οφειλών έχουν μέχρι σήμερα εκδοθεί από την αρμόδια Υπηρεσία ΕΦΚΑ. Και, δεύτερον, ρωτούν, ποια μέτρα έχουν ληφθεί για την άμεση έκδοση της απόφασης και ένταξης των ασφαλισμένων στη ρύθμιση των 120 δόσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία;
 
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης.
 

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2019

 

Ερώτηση

 

Προς τον κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

 

Θέμα: «Πορεία υλοποίησης της παρ.1 του άρθρου 3 του ν.4554/2018 για τις περιπτώσεις απαλλαγής ασφαλισμένων λόγω εύλογης αμφιβολίας»

 

Με την ψήφιση του Νόμου 4554/2018 νομοθετήθηκε η διαδικασία διαγραφής οφειλών και η απαλλαγή ασφαλισμένων από επιβληθέντα πρόσθετα τέλη, τόκους κ.λπ. λόγω εύλογης αμφιβολίας για την υπαγωγή τους στην παράλληλη ασφάλιση δύο ή περισσότερων πρώην φορέων.

Αμέσως μετά την ψήφιση της σχετικής νομοθετικής διάταξης (παρ.1 του άρθρου 3 του ν.4554/2018) ακολούθησε η έκδοση των σχετικών υπουργικών αποφάσεων μέσα από τις οποίες άνοιξε ο δρόμος για την οριστική άρση όλων των αμφιβολιών και για την αποδέσμευση για μια σειρά από ομάδες πολιτών από οφειλές που στην πραγματικότητα «δεν οφείλουν».  

Είναι χαρακτηριστικό ότι η δυνατότητα αυτή δόθηκε σε ασφαλισμένους στο π. ΟΓΑ λόγω  δραστηριοποίησης σε περιοχές με ειδικά πληθυσμιακά κριτήρια και παράλληλα ασφαλισμένους στον π. ΟΑΕΕ για την ίδια δραστηριότητα, σε δημοσιογράφους παλαιούς ασφαλισμένους στο π. ΤΣΠΕΑΘ και παράλληλα ασφαλισμένους στον π. ΟΑΕΕ με την ίδια ιδιότητα, αλλά και σε νέους ασφαλισμένους Ν.2084/1992 (μετά την 1/1/1993) με παράλληλη ασφάλιση σε δύο φορείς.

Επισημαίνεται ότι μετά την ψήφιση από την Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ της ρύθμισης των 120 δόσεων για οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία έγινε ακόμη πιο επιτακτικό να επιταχυνθεί η διαδικασία έκδοσης αποφάσεων για όσους ασφαλισμένους έχουν υποβάλει αίτηση στον ΕΦΚΑ για το θέμα της εύλογης αμφιβολίας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι προσφάτως ο Συνήγορος του Πολίτη επεσήμανε τη μη δυνατότητα ολοκλήρωσης υποβολής αίτησης στη ρύθμιση οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία (Ν4611/2019) μέσω της πλατφόρμας του ΕΦΚΑ από ασφαλισμένους για τους οποίους εκκρεμεί απόφαση επί της αίτησης περί αμφισβήτησης οφειλής λόγω εύλογης αμφιβολίας ως προς την υπαγωγή σε δύο ή περισσότερους φορείς. 

Ειδικότερα, υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις στις οποίες δεν επιτρέπεται στον ασφαλισμένο να ολοκληρώσει τη ρύθμιση μέσω της πλατφόρμας αλλά εμφανίζεται μήνυμα που τον καλεί να απευθυνθεί στην αρμόδια Τοπική Υπηρεσία ΕΦΚΑ, όπου μόνο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 3 του Ν. 4554/2019, ο ασφαλισμένος μπορεί να εισέλθει ξανά στην πλατφόρμα για να υποβάλει την αίτηση για υπαγωγή στις προβλέψεις του 4611/2019.

Επειδή η δρομολόγηση της διαγραφής «παράλογων» οφειλών μέσα από τη διαδικασία της εύλογης αμφιβολίας αποτέλεσε και αποτελεί μεγάλη ανακούφιση για μια μεγάλη ομάδα συμπολιτών μας, βάζοντας τέλος στο καθεστώς της πολυνοµίας, της πολυπλοκότητας και των συνεχών τροποποιήσεων του σχετικού νομοθετικού πλαισίου.

Επειδή η ταχεία δρομολόγηση των αιτήσεων σχετίζεται άμεσα και στην νέα ρύθμιση οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία για την οποία δεν έχει μέχρι σήμερα δοθεί η αναγκαία παράταση.

Επειδή είναι αναγκαία η ενίσχυση της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΕΦΚΑ για την άμεση έκδοση των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί για την εύλογη αμφιβολία.

Επειδή είναι ένα ευαίσθητο ζήτημα που αφορά χιλιάδες ασφαλισμένους όλων των ταμείων που βρίσκονται αντιμέτωποι με «σκελετούς» του παρελθόντος.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Πόσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα για την απαλλαγή ασφαλισμένων από επιβληθέντα πρόσθετα τέλη, τόκους κ.λπ. λόγω εύλογης αμφιβολίας, αλλά και πόσες αποφάσεις διαγραφής οφειλών έχουν μέχρι σήμερα εκδοθεί από την αρμόδια Υπηρεσία ΕΦΚΑ;

  2. Ποια μέτρα έχουν ληφθεί για την άμεση έκδοση της απόφασης και ένταξης των ασφαλισμένων στη ρύθμιση των 120 δόσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία;

 

Οι ερωτώντες βουλευτές

Ηγουμενίδης Νικόλαος

 

Αβραμάκης Ελευθέριος

 

Βαγενά Άννα

 

Βαρδάκης Σωκράτης

 

Γιαννούλης Χρήστος

 

Γκαρά Αναστασία

 

Ελευθεριάδου Σουλτάνα

 

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν

 

Θραψανιώτης Εμμανουήλ

 

Καρασαρλίδου Φρόσω

 

Καφαντάρη Χαρά

 

Λάππας Σπυρίδων

 

Μάλαμα Κυριακή

 

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

 

Μιχαηλίδης Ανδρέας

 

Ξανθόπουλος Θεόφιλος

 

Παπαδόπουλος Αθανάσιος

 

Φάμελλος Σωκράτης

 

Χρηστίδου Ραλλία

 

Ψυχογιός Γεώργιος

 

 
Το Γραφείο Τύπου
Αθήνα, 4.10.2019
Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο
Για να λαμβάνεις ενημερωτικό υλικό και γνωρίζεις για τις δράσεις μας.
Γράψε απλά το email σου!
Εγγραφείτε