ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Βουλευτική τροπολογία κατέθεσε σήμερα -από κοινού με δύο συναδέλφους του βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ- ο βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Ηγουμενίδης που αφορά στους εργαζόμενους των συγχωνευόμενων Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.), ενισχύοντας την θέση του προσωπικού που μεταφέρθηκε στις νέες επιχειρήσεις και κατατάχθηκε σε αντίστοιχες θέσεις, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου τους.

Όπως σημειώνεται στο κείμενο της τροπολογίας, μετά από την έναρξη ισχύος του Νόμου 3852/2010 το προσωπικό των συγχωνευόμενων Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.), μεταφέρθηκε στις νέες επιχειρήσεις και κατατάχθηκε σε αντίστοιχες θέσεις, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου τους και το Ελεγκτικό Συνέδριο με μία σειρά αποφάσεών του έχει αποφανθεί σχετικά με το θέμα της μεταφοράς του προσωπικού συγχωνευόμενων δημοτικών επιχειρήσεων.

Με την προτεινόμενη τροπολογία και σχετικά με τους εργαζόμενους των ΔΕΥΑ, αποκαθίσταται η κοινωνική πρόνοια του ν.3852/2010 και αίρονται όλες οι ερμηνευτικές αμφισβητήσεις, ώστε να μην υπάρξει προσωπικό το οποίο να ασκεί πραγματική εργασία, να καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες, και να εξαιρεθεί από την εν λόγω ρύθμιση και θα μπορέσει να καταστεί εφικτή η πλήρη και ομαλή εφαρμογή της διάταξης.

Η τροπολογία κατατέθηκε από κοινού με τον βουλευτή Ρόδου Δημήτρη Γάκη και τον βουλευτή Κέρκυρας Κωνσταντίνο Παυλίδη και συμπεριλαμβάνεται στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με τίτλο: «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις», το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί εντός της μέρας.

Η εν λόγω νομοθετική ρύθμιση, που αφορά και την ΔΕΥΑ Ηρακλείου, έρχεται σε συνέχεια μιας σειράς ρυθμίσεων που θωρακίζουν σήμερα τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και τους εργαζόμενους σε αυτές, σε όφελος των τοπικών αναγκών.

Το Γραφείο Τύπου

Αθήνα, 23.4.2019

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο
Για να λαμβάνεις ενημερωτικό υλικό και γνωρίζεις για τις δράσεις μας.
Γράψε απλά το email σου!
Εγγραφείτε