Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ)

στο δήμο Μαλεβιζίου

Θεσμοθέτηση Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου στο Γάζι

Άρθρο του Νίκου Ε. Ηγουμενίδη που δημοσιεύτηκε στη “Φωνή του Μαλεβιζίου” (2 Νοεμβρ. 2018)

 

Οι αλλαγές στον πληθυσμό του Μαλεβιζίου

Όπως φαίνεται στον χάρτη πυκνότητας (Εικ. 1), και στον χάρτη πρόβλεψης (Εικ. 2) του πληθυσμού της Κρήτης, στο Ηράκλειο, στο βόρειο τμήμα του νομού, ο πληθυσμός συγκεντρώνεται από Μαλεβίζι έως Χερσόνησο επεκτείνοντας τον «αστικό ιστό» της πόλης του Ηρακλείου στην αντίστοιχη περιοχή. Παίρνοντας υπ’ όψιν ότι η οικονομία μας στηρίζεται στην αγροτική παραγωγή και τον τουρισμό, εύκολα νομίζω μπορούμε να αντιληφθούμε την αιτία της μετακίνησης του πληθυσμού προς τις περιοχές που δείχνει η επιστημονική ανάλυση. Ο κόσμος μετακινείται προς τις περιοχές που παρέχουν καλύτερους όρους επιβίωσης.

Εικόνα 1. Χάρτης Πυκνότητας του Πληθυσμού της Κρήτης

Η αριστερά, στον σχεδιασμό της μετά τα μνημόνια Ελλάδας, στον σχεδιασμό του δημόσιου συστήματος υγείας, για την κάλυψη των αναγκών, δεν μπορεί να κλείνει τα μάτια σ’ αυτήν την κίνηση του πληθυσμού. Είναι στοιχείο που μας διακρίνει από τους πολιτικούς μας αντιπάλους, οι οποίοι έκλεισαν τα μάτια σε τόσα και τόσα προβλήματα της Ελληνικής κοινωνίας. Δημογραφικό πρόβλημα, «αστυφιλία», αυθαίρετη δόμηση, αναπτυξιακός σχεδιασμός, πρωτογενής τομέας, τουρισμός, είναι από τα θέματα που οι προηγούμενοι άφησαν στον «αυτόματο πιλότο». Και αυτήν την εγκατάλειψη, οι κάτοικοι της «αυθαιρετούπολης» του Γαζίου την έζησαν και την γνωρίζουν στην καθημερινότητά τους. Δεν είναι τυχαίο, ότι σήμερα η περιοχή, ουσιαστικά αστικός ιστός, καλύπτεται από περιφερειακά ιατρεία (ΠΙ) του Κέντρου Υγείας της Αγίας Βαρβάρας.

Εικόνα 2. Χάρτης Πρόβλεψης του Πληθυσμού της Κρήτης

Ο σχεδιασμός για το Μαλεβιζι

Περιφερειακά Ιατρεία (ΠΙ) και Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ)

Μιλάμε για τα θεμέλια του δημόσιου συστήματος υγείας. Κάθε ιατρείο πρέπει να παρέχει:

  • Το αναγκαίο κλινικό έργο,
  • προληπτική ιατρική (οργανωμένοι εμβολιασμοί),
  • αποθεραπεία (μειώνοντας έτσι την ενδονοσοκομειακή νοσηλεία),
  • τριτοβάθμια πρόληψη (παρακολούθηση χρονίως πασχόντων)
  • όλα όσα παρέχουν σήμερα οι υπάρχουσες δομές των Δήμων.

Δίπλα σε ΠΙ-ΤΟΜΥ, συμπληρωματικά, με σαφώς διακριτή λειτουργία και ρόλο βλέπουμε τον Οικογενειακό Γιατρό και την λειτουργία των Ιδιωτικών Ιατρείων.

Το σύστημα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), ολοκληρώνεται στο Δήμο Μαλεβιζίου με την δημιουργία και λειτουργία μεγαλύτερης μονάδας, του Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου. Πρόκειται για κέντρο που θα ολοκληρώνει την δραστηριότητα των προηγούμενων δομών, συμβάλλοντας έτσι στην αποσυμφόρηση των νοσοκομείων της περιοχής τα οποία με την σειρά τους θα διευκολυνθούν στην επιτέλεση του δευτεροβάθμιου και τριτοβάθμιου ρόλου τους.

Για την αριστερά, η εξασφάλιση της υγείας των πολιτών και η κάλυψη των υγειονομικών τους αναγκών, είναι υποχρέωση της πολιτείας ανεξάρτητα από εθνικότητα, φύλο ή οικονομικής κατάσταση. Στρατηγικός στόχος για την αριστερά, είναι η οικοδόμηση ενός δημόσιου Συστήματος Υγείας που θα παρέχει καθολική κάλυψη του πληθυσμού, θα εξασφαλίζει  την δωρεάν ισότιμη πρόσβαση των πολιτών σε υψηλή ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

 

Χάρτης Υγείας

Ακολουθώντας τις αλλαγές που έχουν συμβεί στην κατανομή του πληθυσμού στην περιοχή, με την επιστημονική τεκμηρίωση που μας εξασφαλίζει ο Χάρτης Υγείας σχεδιάζουμε, απαλλαγμένοι από κάθε λογής μικροπολιτικές και ρουσφετολογικές σκοπιμότητες. Με σεβασμό στους εργαζόμενους στο δημόσιο σύστημα υγείας, οι προτάσεις μας είναι υποταγμένες στην ανάγκη βελτίωσης της παρεχόμενης περίθαλψης στους κατοίκους του Μαλεβιζίου.

Εικόνα 3. Χρήσεις Γής Μαλεβιζίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανάλυση Δεδομένων – Χωροθέτηση Ιατρείων

Οι χάρτες της Κρήτης (Εικόνες 1,2), δημιουργήθηκαν την περίοδο που ήμουν Διοικητής της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας, από την κ. Γεωργία Πιστόλλα, Μαθηματικό, Msc, Mba-Υγεία, Phd και εργαζόμενη στην 7η ΥΠΕ. Για την δημιουργία των χαρτών, χρησιμοποιήθηκαν τα πρωτογενή δεδομένα από τη ΕΛΣΤΑΤ τα οποία επεξεργάστηκαν στο λογισμικό πρόγραμμα Γεωγραφικών Δεδομένων Πληροφοριών, Arc-Map (ESRI, GIS).

Η χωροθέτηση των μονάδων υγείας, είναι αποτέλεσμα  του χωρικού πολυπαραγοντικού μοντέλου που χτίστηκε και επεξεργάστηκε  στο λογισμικό πρόγραμμα Γεωγραφικών Δεδομένων Πληροφοριών, Arc-Map (ESRI, GIS). Για τη δημιουργία του παραπάνω μοντέλου συμμετείχαν, για τα όρια του Δήμου Μαλεβιζίου, οι χρήσεις γης (Εικόνα 3), το υδρογραφικό δίκτυο (Εικόνα 4) το οδικό δίκτυο (Εικόνα 5), ο πληθυσμός ανά οικισμό (Εικόνα 6), και η σύνθεση του πληθυσμού. Τα πρωτογενή περιγραφικά δεδομένα παραχωρήθηκαν από την ΕΛΣΤΑΤ, ενώ τα γεωγραφικά δεδομένα και η δημιουργία του μοντέλου δημιουργήθηκαν από την κ. Πιστόλλα.

Η τελική πρόταση (Εικόνα 7) για την χωροθέτηση των μονάδων Υγείας παρουσιάστηκε την ίδια περίοδο που ήμουν Διοικητής της 7ης ΥΠΕ, παρουσία των Υπουργών Υγείας, στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαλεβυζίου. Διατηρούμε όλα τα υπάρχοντα Ιατρεία (Τυλίσσου, Ροδιάς, Μαράθου, Κρουσώνα, Κορφών). Παράλληλα προτείνεται η θεσμοθέτηση Ιατρείου στην Αχλάδα (Αγ. Πελαγία), στην Αγ. Μαρίνα (Τσαλικάκι) καθώς και αναβάθμιση της ΤΟΜΥ του Γαζίου σε ΚΥ Αστικού Τύπου.

Ο πρώτος πολίτης του Μαλεβιζίου, που ενημέρωσα για τις σκέψεις και τον σχεδιασμό της ΠΦΥ στο Δήμο, ήταν ο αείμνηστος Γιώργης Μαρκατάτος. Ο Γιώργης, αναδείχτηκε πολύτιμος συνεργάτης. Ήταν ο άνθρωπος που ασχολήθηκε με την αντιμετώπιση των όποιων κτιριακών προβλημάτων, έτσι ώστε τα κτίρια που στεγάζουν τα ιατρεία να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις μονάδων υγείας. Κινήθηκε στην κατεύθυνση της συνεργασίας, του «παντρέματος» των δομών Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Μαλεβιζίου με τις παρεχόμενες υπηρεσίες των δομών υγείας. Σήμερα που δημοσιεύουμε μέρος από αυτό το σχέδιο, την πρόταση και την προσπάθειά μας, η απουσία του Γιώργη είναι πιο έντονη, με πονάει περισσότερο.

 

Εικόνα 4. Υδρογραφικό Δίκτυο Μαλεβιζίου

Εικόνα 5. Οδικό Δίκτυο Μαλεβιζίου

 

Εικόνα 6. Οικισμοί Δήμου Μαλεβιζίου

 

Εικόνα 7. Τελική πρόταση για τα ιατρεία στο Δήμο Μαλεβιζίου

 

Υπάρχοντα Περιφερειακά Ιατρεία

 

Προτεινόμενα Νέα Ιατρεία

 

Αναβάθμιση της ΤΟΜΥ Γαζίου σε Κέντρο Υγείας

Αστικού Τύπου

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο
Για να λαμβάνεις ενημερωτικό υλικό και γνωρίζεις για τις δράσεις μας.
Γράψε απλά το email σου!
Εγγραφείτε