“Αγρότες και ΣΥΡΙΖΑ

να ενώσουμε τις δυνάμεις μας”

Δημοσιεύτηκε στις 24.10.2015

και στον ιστότοπο www.radio984.gr

Η πρώτη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έχει ήδη αφήσει δείγμα αριστερού αποτυπώματος απέναντι στον αγροτικό κόσμο. Κατήργησε τη φορολόγηση για το σύνολο των αγροτικών αποζημιώσεων, ώστε να μη φορολογηθούν 13% από το πρώτο ευρώ, και καθιέρωσε ως αφορολόγητες τις αγροτικές επιδοτήσεις του 2014 έως 12.000 ευρώ ώστε να μη φορολογούνται οι αγρότες από το πρώτο ευρώ. Οι γνωρίζοντες έχουν επίγνωση ότι το αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ αφορά το 93% των αγροτών.

Είναι βέβαιο ότι το φορολογικό βάρος που καλείται να σηκώσει σήμερα ο αγροτικός κόσμος με τη νέα συμφωνία είναι δυσβάσταχτο. Ωστόσο, οι πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις δεν έχουν ακόμη νομοθετηθεί και η διαπραγμάτευση είναι διαρκής και σε εξέλιξη. Η ελληνική πλευρά θα εξαντλήσει όλα τα περιθώρια και τα όπλα που έχει στη διάθεση της με αποκλειστικό γνώμονα: Να παραμείνει ζωντανός ο κύριος βραχίονας της παραγωγικής ανασυγκρότησης της πατρίδας μας, δηλαδή ο αγροτικός κόσμος.

Παράλληλα με την έκβαση της διαπραγμάτευσης, οφείλουμε να εξαντλήσουμε όλα τα μέσα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει παράλληλο σχέδιο για τη ριζοσπαστική μεταρρύθμιση του αγροτικού τομέα, με στόχο:

  1. τη διασφάλιση της διατροφικής επάρκειας,
  2. την ανταγωνιστικότητα της αγροτικής παραγωγής μέσω προστιθέμενης αξίας,
  3. τη συγκράτηση και την ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού και
  4. τη διασφάλιση της κοινοτικής συνοχής στην ύπαιθρο.

Η απρόσκοπτη συνέχεια και διάρκεια της παραγωγής διασφαλίζεται με συγκεκριμένα και ρεαλιστικά μέτρα, όπως είναι:

  • Η άμεση και έγκαιρη καταβολή και εξόφληση όλων των ενισχύσεων που οφείλονται στους παραγωγούς, ακόμη και από το 2012, αλλά και των αποζημιώσεων ΕΛΓΑ του 2014.
  • Η δίκαιη κατανομή των επιλέξιμων βοσκοτόπων, που ολοκληρώνεται με ευθύνη του Υπουργείου και του ΟΠΕΚΕΠΕ, με παράλληλη εκμετάλλευση όλων των διαθεσίμων εκτάσεων για τους κτηνοτρόφους. Σε αυτό το πλαίσιο συντάσσονται και τα διαχειριστικά σχέδια των βοσκήσιμων γαιών. Ανάμεσα στα πρώτα νομοσχέδια που φέρνει η σημερινή Βουλή είναι αυτό των βοσκήσιμων γαιών, με στόχο να δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων που θα αντιμετωπίσει το ζήτημα διαχείρισης των βοσκοτόπων
  • Η ενεργοποίηση των δικαιωμάτων της νέας ΚΑΠ με στόχο την ολοκλήρωση των διοικητικών ελέγχων για καταβολή μέσα στον Νοέμβριο προκαταβολής ύψους έως 70%. Πέραν της βασικής ενίσχυσης που καλύπτει το 55% του εθνικού ανώτατου ποσού, θα επιχειρηθεί να εξασφαλιστεί και η «πράσινη» ενίσχυση του 30% του εθνικού ανώτατου ποσού.
  • Η «κάρτα αγρότη» ως μέσο διευκόλυνσης της ρευστότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, με την οποία θα μπορεί να κάνει αναλήψεις και να χρηματοδοτεί τις εργασίες της εκμετάλλευσής του σε ετήσια βάση
  • Η απλοποίηση και μείωση του κόστους και της γραφειοκρατίας όλων των διαδικασιών για αδειοδοτήσεις πάσης φύσεως, γεωτρήσεων, σταβλικών εγκαταστάσεων, χρήσης φωτοπροστατευτικών προϊόντων κ.λπ.
  • Η κατάθεση στον δημόσιο διάλογο του νομοσχέδιου για την επανατοποθέτηση της συνεργατικής ιδέας σε νέα υγιή βάση, κρατώντας ζωντανούς τους συνεταιρισμούς, τις ομάδες παραγωγών, τις οργανώσεις παραγωγών, τις διεπαγγελματικές οργανώσεις. Ήδη για 40 μέρες θα βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς με το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται η δυνατότητα δημιουργίας Περιφερειακών Αγροτικών Συνεταιρισμών, είτε Εθνικών Αγροτικών Συνεταιρισμών, σε κλαδικό επίπεδο, μέλη των οποίων είναι οι τοπικοί Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, αλλά και η δυνατότητα συγκρότησης ιδεολογικής συνεταιριστικής οργάνωσης σε εθνικό επίπεδο, με μέλη τοπικούς ή περιφερειακούς συνεταιρισμούς.

Θέλουμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις που θα ελκύουν όλους τους νέους της επαρχίας στη γεωργία και όχι μόνο αυτούς που δεν ήταν καλοί στα γράμματα, όπως συνέβαινε μέχρι πρόσφατα.

Μετά την επαίσχυντη επιχείρηση διάλυσης της Αγροτικής Τράπεζας και ταυτόχρονα της «αγροτικής πίστης»  – με τη σφραγίδα της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ – η Ελληνική Κυβέρνηση έχει διαμηνύσει σε όλους τους τόνους τη σύσταση τράπεζας «ειδικού σκοπού» ως μια διακριτή οντότητα μέσα στην εθνική αναπτυξιακή τράπεζα που σχεδιάζει το οικονομικό επιτελείο.

Στα πλαίσια ενός τέτοιου σχεδιασμού ως Κυβέρνηση της Αριστεράς έχουμε χρέος απέναντι στον αγροτικό κόσμο να ενεργοποιήσουμε όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία για τον αγροτικό τομέα με μόχλευση πόρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και αξιοποίηση της σχολάζουσας δημόσιας αγροτικής περιουσίας ως εγγύηση για την άντληση ρευστότητας.

Έχουμε χρέος αλλά και τη δυνατότητα να ανασυγκροτήσουμε τον μηχανισμό διαχείρισης και καταβολής των πληρωμών, ώστε να αποκτήσει μεγαλύτερη ευελιξία και αποτελεσματικότητα για να εξασφαλιστεί ότι οι αγρότες θα εισπράττουν έγκαιρα τις κοινοτικές επιδοτήσεις και τις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ. Έτσι θα μειωθούν και τα πρόστιμα και οι καταλογισμοί που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στους σχεδιασμούς προτεραιότητα έχει και το κομβικό ζήτημα  της καταγραφής της δημόσιας γεωργικής γης και των ακινήτων, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων θα πρέπει να διατεθεί για παραγωγικούς σκοπούς σε σχήματα συνεργατικά και συλλογικά, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοποίησή τους από νέους αγρότες.

Σε ένα τέτοιο οικονομικό μοντέλο, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τονίσει ότι όλοι οι κάτοχοι γεωργικής εκμετάλλευσης θα τηρούν βιβλία εσόδων-εξόδων, εκτός των μικρών παραγωγών με εισόδημα έως 5.000 ευρώ. Επιπλέον, με τη χρήση κλιμακωτών συντελεστών θα επιβαρύνεται με λιγότερα βάρη ο μικρός παραγωγός και ο κατά κύριο επάγγελμα αγρότης, καθώς επίσης οι νέοι αγρότες, οι συνεταιρισμοί, όσοι καλλιεργούν σε ορεινές και δυσπρόσιτες περιοχές ή έχουν ειδικές καλλιέργειες.

Βασικός άξονας παραμένει η αρχή τα φορολογικά βάρη να κατανεμηθούν δίκαια στους αγρότες σύμφωνα με την πραγματική φοροδοτική τους ικανότητα, με ιδιαίτερη μέριμνα για τους μικρομεσαίους. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει επεξεργαστεί συγκεκριμένη και τεκμηριωμένη εναλλακτική πρόταση που εξασφαλίζει τα προσδοκώμενα φορολογικά έσοδα για το Δημόσιο με ταυτόχρονη προστασία του εισοδήματος των αγροτών και δίκαιη κατανομή των βαρών.

Είναι επιπλέον σημαντικό ότι η πρόβλεψη για εθνική σύνταξη επιτρέπει την εκτίμηση πως το 92% των αγροτών που σήμερα λαμβάνουν μέση σύνταξη 331 ευρώ θα βρεθούν σε πολύ ευνοϊκότερη από τη σημερινή θέση.

Η Κυβέρνησή μας είναι υποχρεωμένη σε δύσκολες δημοσιονομικά και παραγωγικά συνθήκες να επιλύσει ταχύτατα: οικονομικά, διαρθρωτικά και παραγωγικά προβλήματα σε νεκρό χρόνο, υπό την πίεση μάλιστα μιας συμφωνίας που απαιτεί άμεσα δημοσιονομικά μέτρα με επιπτώσεις.

Ταυτόχρονα, με δική μας επιμονή και απαίτηση, θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα που έπρεπε να έχουν υλοποιηθεί τουλάχιστον 20 χρόνια πριν.

Στον ΣΥΡΙΖΑ βλέπουμε το μέλλον του αγροτικού κόσμου, ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις της εποχής μας, με τη ματιά στραμμένη στις νεότερες γενιές των παραγωγών και των επιστημόνων του χώρου.

Σε κάθε περίπτωση, αναγκαίος όρος είναι ένας: ΣΥΡΙΖΑ και αγρότες να ενώσουμε τις δυνάμεις μας.

Το άρθρο του Νίκου Ηγουμενίδη βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://www.radio984.gr/?page=article&docid=1276160

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο
Για να λαμβάνεις ενημερωτικό υλικό και γνωρίζεις για τις δράσεις μας.
Γράψε απλά το email σου!
Εγγραφείτε