Ομιλία του βουλευτή Ηρακλείου Νίκου Ηγουμενίδη στην επί των άρθρων συζήτηση του Πολυνομοσχεδίου «Μέτρα για την εφαρμογή της Συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμισεων» (14.10.2015)

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Η φαρμακευτική πολιτική των τελευταίων ετών παρότι μείωσε  – και πολύ σωστά –  την υπέρογκη δημόσια φαρμακευτική δαπάνη, την ίδια στιγμή αύξησε την οικονομική επιβάρυνση των πολιτών και μάλιστα χωρίς να επηρεάσει καθόλου τον όγκο των συνταγών.

Σε ό,τι αφορά τις διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας που φέρνει το σημερινό Πολυνομοσχέδιο:

Με το άρθρο 15 επέρχεται αλλαγή της νομοθεσίας για την περίοδο προστασίας των φαρμάκων. Όπως μας είχε προετοιμάσει και το Τρίτο Μνημόνιο, αλλά και το Προσχέδιο του Προϋπολογισμού, νομοθετείται η μείωση κατά 50% των τιμών των φαρμάκων, μετά τη λήξη της περιόδου προστασίας τους.

Συγκεκριμένα:

Οι τιμές των φαρμακευτικών προϊόντων «αναφοράς», μετά την λήξη της «περιόδου προστασίας των δεδομένων» σύμφωνα με τις διατάξεις της φαρμακευτικής νομοθεσίας, μειώνεται:

-είτε στο 50% της τιμής του προϊόντος σε κατάσταση «εντός της περιόδου προστασίας των δεδομένων”

-είτε στο μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ανάλογα με το ποια είναι σε κάθε περίπτωση η χαμηλότερη τιμή.

Φυσικά μια τέτοια ρύθμιση – και γι’ αυτό την υπερψηφίζω – φέρνει μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης και  εξορθολογισμό των κανόνων τιμολόγησης φαρμάκων. Ωστόσο, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας και ορισμένες παράπλευρες επιπτώσεις μιας τέτοιας ρύθμισης:

Ελλοχεύει ο κίνδυνος να εξαφανιστούν από την αγορά τα ελληνικά φάρμακα ή να υπάρχουν μόνο εισαγόμενα γενόσημα πολύ χαμηλού κόστους από τρίτες χώρες που δεν θα εμπιστεύεται εν τέλει κανείς.

Η παρέμβαση των θεσμών στοχεύει μόνο στις ήδη χαμηλές τιμές των παλαιών και φθηνών φαρμάκων ελληνικής παραγωγής, με πιθανή την απόσυρση και υποκατάστασή τους από νεότερα και ακριβότερα εισαγόμενα φάρμακα. Με αποτέλεσμα τα ταμεία να στερηθούν το όφελος από τα οικονομικά εγχωρίως παραγόμενα φάρμακα, τα οποία παραμένοντας στο σύστημα δημιουργούν εξοικονομήσεις και συγκρατούν τη δαπάνη.

Παράλληλα, ευνοούνται συγκεκριμένα προϊόντα και πολυεθνικές φαρμακευτικές εταιρείες, δημιουργώντας άνισο ανταγωνισμό μεταξύ των ελληνικών φαρμακοβιομηχανιών και των μεγαλοεισαγωγέων.

Η απώλεια αναγνώρισης διπλώματος ευρεσιτεχνίας διακινδυνεύει την βιωσιμότητα της φαρμακοβιομηχανίας στην Ελλάδα και  μπορεί να οδηγήσει σε αποεπένδυση στο τομέα της υγείας, σε απώλεια εσόδων για το κράτος και  απώλεια θέσεων εργασίας.

Θα προκύψει μείωση τιμών πρωτοτύπων προϊόντων νωρίτερα από την λήξη του διπλώματος ευρεσιτεχνίας του, που- λόγω του ευρωπαϊκού συστήματος αναφοράς για την τιμολόγηση – θα επηρεάσει  τις τιμές σε άλλες χώρες, με τον κίνδυνο απόσυρσης των προϊόντων από την Ελλάδα και την δημιουργία ελλείψεων.

Σε κάθε περίπτωση, η φαρμακευτική πολιτική θα πρέπει να ασκείται βασιζόμενη όχι τόσο σε μέτρα τιμολόγησης, αλλά σε παράλληλα διαρθρωτικά μέτρα. Γι’ αυτό και σε ό,τι αφορά τα φάρμακα και τη φαρμακευτική πολιτική επιτρέψτε μου ορισμένες γενικότερες παρατηρήσεις που άπτονται και της συζήτησης για τον Κρατικό Προϋπολογισμό, όπου και θα επανέλθω:

Η προμήθεια φαρμάκων ανά δραστική ουσία στα ¾, ήτοι ποσοστό 75% του συνόλου των προμηθειών δεν είναι ρεαλιστικός στόχος. Δεν έχουμε στοιχεία στη διάθεση μας αλλά σήμερα υπολογίζουμε το πραγματοποιούμενο αυτό ποσοστό σε 20 έως 30%. Οι λόγοι αυτού είναι πολλοί όπως η μεγάλη καθυστέρηση των διαγωνισμών από την ΕΠΥ, η ακόμα μεγαλύτερη καθυστέρηση έως να φτάσει η σύμβαση στα Νοσοκομεία και να αρχίζει να εφαρμόζεται. Γενικά όμως για τα φάρμακα υπάρχουν πολλά στοιχεία που πρέπει να εξεταστούν άμεσα όπως:

Α. Παρατηρούνται μεγάλες διαφορές στις τιμές που προμηθεύεται κάθε Νοσοκομείο το ίδιο φάρμακο αν και σε ισχύ η Νοσοκομειακή τιμή. Αυτό γίνεται γιατί κάθε διοίκηση χωριστά διαπραγματεύεται τις τιμές .

Β. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος ουσιαστικός στις τιμές των φαρμάκων στα Νοσοκομεία με αποτέλεσμα η μείωση του κόστους των φαρμάκων να μετακυλύεται στην μείωση των παραγγελιών και να δημιουργεί έλλειψη υλικών.

Γ. Παρατηρούνται μεγάλες διαφορές στο Μέσο Κόστος Φαρμάκου ανά νοσηλευθέντα ανάμεσα στις ΥΠΕ.

Δ. Παρατηρούνται μεγάλες διαφορές στις εγκεκριμένες πιστώσεις από το Υπουργείο από Νοσοκομείο σε Νοσοκομείο χωρίς κανένα έλεγχο.

Ε. Κακή εφαρμογή του Προγράμματος Προμηθειών Υπουργείου Υγείας (ΠΠΥΥ) με έ δύσχρηστο πληροφοριακό σύστημα (πλατφόρμα ΕΠΥ) και  ανεπαρκής γραφειοκρατική διεκπεραίωση του ΠΠΥΥ με μεγάλες νομικές ασάφειες και καμία πρακτική.

ΣΤ. Μη εκπαιδευμένοι υπάλληλοι ως προς τα πληροφοριακά συστήματα των Νοσοκομείων αλλά και αδυναμίες των πληροφοριακών συστημάτων με αποτέλεσμα να εξάγονται πρόχειρα και μη ελέγξιμα στοιχεία για τις δραστικές .

Προτάσεις για την εξοικονόμηση πόρων από τη δαπάνη των φαρμάκων:

  1. Η πίστωση φαρμάκου και η μείωση κόστους αυτού να γίνεται με συγκεκριμένους δείκτες.

Να οριστεί Μέσο Κόστος Φαρμάκου ανά ΥΠΕ (κι αυτό λόγω των αποστάσεων) και ανά κλινική και αυτός να ορίσει τη μείωση δαπάνης για το 2016.

Ο έλεγχος εφαρμογής αυτού να γίνεται κάθε τρίμηνο, έτσι ώστε να μελετούνται τα προβλήματα στην εφαρμογή του και να μπορεί να είναι εφικτή η επίτευξη του στόχου. Νοσοκομεία που το επιτυγχάνουν μέσω της ΥΠΕ θα γίνονται εκπαιδευτές  αυτού που δεν το υλοποίησε.

Υπάρχουν 2 νοσοκομεία το ΠΑΓΝΗ με 760  και ο Ευαγγελισμός με 950 κλίνες με κόστος φαρμάκων (αγορές) αντίστοιχα 13.000.000 € και 23.000.000 € που η διαφορά του μέσου κόστους φαρμάκου στο 8μηνο του 15 είναι άνω των 140 €/νοσηλευθέντα. Αυτό συνεπάγεται για το δεύτερο Νοσοκομείο που έχει μεγάλο κόστος αν εφαρμοζόταν ο δείκτης εξοικονόμηση πόρων περίπου 6.000.000 € . Αυτό για ένα Νοσοκομείο της χώρας και για ένα οχτάμηνο.

Το παραπάνω μπορεί να επιτευχθεί με σύσταση 3μελούς επιτροπής, η οποία αφού λάβει όλα τα στοιχεία από το esynet και μελετήσει όλες τις ιδιαιτερότητες των κλινικών και των Νοσοκομείων εντός 2μηνου να καθορίσει τους δείκτες για το 2016 και να ελέγχει την πορεία. Να υπάρχει δε επίδομα αύξησης προϋπολογισμού για τα  Νοσοκομεία που είναι εντός των στόχων.

Σημαντικό αυτό να έχει υλοποιηθεί έως την έγκριση των συνοπτικών προϋπολογισμών για να μπορέσει να εφαρμοστεί στην έναρξη του έτους.

 

  1. Η προμήθεια φαρμάκων να γίνεται από την κάθε ΥΠΕ για τα Νοσοκομεία εποπτείας της καθώς και ο έλεγχος υλοποίησης συμβάσεων με δραστική ουσία.

  1. Η σύνταξη και έγκριση του ΠΠΥ Φαρμάκων 2016 να γίνει από την κάθε ΥΠΕ για τα Νοσοκομεία εποπτείας της καθώς και η παρακολούθηση αυτού.

  1. Μείωση Φαρμακευτικής δαπάνης των σωφρονιστικών καταστημάτων της χώρας και ενσωμάτωση αυτών στην εθνική προσπάθεια για τη μείωση του φαρμάκου και μεταφορά αυτών των προμηθειών από την ΥΠΕ.

 

Τα σωφρονιστικά καταστήματα προμηθεύονται τα φάρμακα σε χονδρική τιμή και όχι σε νοσοκομειακή, ενώ οι ανάγκες τους είναι σημαντικές δεδομένου τόσο της κακής υγείας των κρατουμένων όσο και των προβλημάτων που δημιουργούνται λόγω του εγκλεισμού τους, όπως σοβαρές λοιμώξεις μεταδιδόμενες, οι οποίες χρήζουν χρήσης ισχυρών και ακριβών φαρμάκων.

Η προμήθεια των σωφρονιστικών καταστημάτων με φάρμακα σε νοσοκομειακή και όχι χονδρική τιμή συνεπάγεται μείωση δαπανών κατά περίπου 8,70% που είναι ο Μ.Ο. διαφοράς τιμών. Η προμήθεια φαρμάκων για τα καταστήματα κράτησης μπορεί να μεταφερθεί στις ΥΠΕ και η εξοικονόμηση πόρων να χρησιμοποιηθεί σε όφελος των Νοσοκομείων.

 

Και μια ακόμη παρατήρηση: Η προμήθεια από τις ΥΠΕ να γίνεται μόνο ως προς τις διαδικασίες και οι συμβάσεις να αναφέρουν παραγγελία και μεταφορά στο κάθε Νοσοκομείο.

Κυρίες και κύριοι βουλευτές,

Είναι σίγουρο ότι η μονόπλευρη επικέντρωση στη μείωση της τιμής/φαρμακευτικό σκεύασμα είναι αδιέξοδη. Το πρόβλημα είναι πολύ πιο σύνθετο και η λύση του οφείλει να περνάει μέσα από διαρθρωτικά μέτρα, όπως:

  1. Έλεγχος συνταγογράφησης
  2. Κίνητρα διείσδυσης γενοσήμων στην αγορά
  3. Ένα δίκαιο σύστημα εκπτώσεων
  4. Διαφάνεια και παρεμβάσεις στο μοντέλο προμηθειών, όπως

α. Ενισχυμένοι έλεγχοι σε εγκριτικές και μετεγκριτικές διαδικασίες

β. Συστηματικές διαπραγματεύσεις για την αποζημίωση

γ. Προμήθεια φαρμάκων των σωφρονιστικών καταστημάτων σε νοσοκομειακή και όχι χονδρική τιμή

δ. Προμήθεια φαρμάκων από την κάθε ΥΠΕ για τα νοσοκομεία εποπτείας της

Σας ευχαριστώ.

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο
Για να λαμβάνεις ενημερωτικό υλικό και γνωρίζεις για τις δράσεις μας.
Γράψε απλά το email σου!
Εγγραφείτε