Ομιλία για τα θέματα Υγείας στη συζήτηση επί των Προγραμματικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης

“Το Δημόσιο Σύστημα Υγείας ως αιχμή της κοινωνικής πολιτικής της Κυβέρνησης” (6.10.2015)

 

Ο νέος βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Ηγουμενίδης μίλησε σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση των Προγραμματικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. Στην πρώτη ομιλία του στη Βουλή αναφέρθηκε σε πλευρές του Δημόσιου Συστήματος Υγείας  με βάση την εμπειρία του, τόσο επαγγελματικά (20-25 χρόνια εργασίας σε δημόσιο νοσοκομείο), όσο και πολιτικά (το τελευταίο 4μηνο διοικητής της 7ης ΥΠΕ Κρήτης).

Μεταξύ άλλων, τόνισε ότι:

  • Το Δημόσιο Σύστημα Υγείας μπορεί και πρέπει να αποτελέσει  μια από τις αιχμές της κοινωνικής πολιτικής της κυβέρνησης και μια από τις αιχμές της πολιτικής αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης. Είναι το σύστημα υγείας που έχουν ανάγκη οι φτωχοί και οι «αδύναμοι», είναι το σύστημα υγείας που εξασφαλίζει και πρέπει να εξασφαλίζει την ισότιμη, δωρεάν, υψηλού επιπέδου, χαμηλού κόστους και υποκείμενη σε κοινωνικό έλεγχο πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας.
  • Θεμέλιο του δημόσιου συστήματος υγείας είναι η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) και η δημόσια υγεία στην ύπαιθρο και τον αστικό ιστό της πατρίδας μας. Στην ύπαιθρο, παρά την ύπαρξη ιατρικού προσωπικού, η ΠΦΥ εκφυλίζεται σε απλή συνταγογράφηση, ενώ στον αστικό ιστό της πατρίδας μας, η ΠΦΥ ουσιαστικά απουσιάζει.
  • Από τα στοιχεία του Νομού Ηρακλείου, όπου έχουμε προχωρήσει περισσότερο με βάση το χάρτη υγείας, σχεδιάζουμε και έχουμε προχωρήσει και σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση έτσι ώστε να έχουμε σε κάθε δήμο και ένα Κέντρο Υγείας 16ωρης (δύο 8ωρα) λειτουργίας. Επίσης, ένα δίκτυο σταθμών του ΕΚΑΒ που έρχονται να συνεπικουρήσουν σε ένα συνολικό σχεδιασμό τις υπάρχουσες δυνάμεις στα Κέντρα Υγείας και στα Ιατρεία, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η επείγουσα πρόσβαση -όποτε αυτή χρειάζεται- του πληθυσμού στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας.

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ

ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΣΥΝΟΔΟΣ Α΄

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  Ε΄

Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2015

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Συζήτηση επί των Προγραμματικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα ήθελα να αναφερθώ σε μερικές πλευρές του Δημόσιου Συστήματος Υγείας με βάση την εμπειρία μου τόσο τη στενά επαγγελματική -είκοσι πέντε χρόνια ήμουν εργαζόμενος σε δημόσιο νοσοκομείο- όσο και την πρόσφατη, καθώς το τελευταίο διάστημα πριν την εκλογή μου υπήρξα Διοικητής της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης.

Μιλούμε για το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, το σύστημα των φτωχών και των αδύναμων, το σύστημα που εξασφαλίζει και πρέπει να εξασφαλίζει την ισότιμη, καθολική, υψηλού επιπέδου, χαμηλού κόστους και υποκείμενη σε κοινωνικό έλεγχο πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας.

Το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, κατά συνέπεια, μπορεί και πρέπει να επιτελέσει τον ρόλο του ακόμη αποτελεσματικότερα, ακόμη πιο ολοκληρωμένα, τον ρόλο του ως μία από τις αιχμές –κατά τη γνώμη μου, η κύρια- της πολιτικής αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης.

Ποιοι είναι οι σταθεροί άξονες στους οποίους «πατάμε», με βάση τους οποίους βαδίζουμε;

Πρώτον, αποφασίζουμε με βάση την επιστημονική τεκμηρίωση και υποστήριξη που μας παρέχει ο χάρτης υγείας, απαλλαγμένοι, μακριά από τις όποιες ρουσφετολογικές μικροκομματικές επιλογές.

Δεύτερον, σε συνθήκες υγειονομικής φτώχειας, παρά τη μείωση των δαπανών που διατίθενται για την υγεία –ήταν χαρακτηριστικές οι αναφορές του Υπουργού προηγουμένως- καμία δομή υγείας δεν πρέπει  να κλείσει και καμία δομή δημόσιας υγείας δεν κλείνει.

Οι όποιες αλλαγές από τη δημιουργία νέων μονάδων μέχρι τη μετακίνηση των υπαρχουσών ακολουθούν απλά τις αντίστοιχες μετακινήσεις του πληθυσμού στην υγειονομική κάλυψη του οποίου αναφερόμαστε.

Τρίτον, σε συνθήκες δημοσιονομικής στενότητας, οι προτάσεις μας, οι αλλαγές που θα αποφασίσουμε, οι αποφάσεις μας τελικά στο σύνολό τους, πρέπει να εξασφαλίζουν την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, τόσο του υπάρχοντος και αναφέρομαι εδώ στη διάταξή του, όσο και του υπό πρόσληψη και αναφέρομαι εδώ στον σχεδιασμό των νέων προσλήψεων.

Πρέπει, επίσης, να εξασφαλίζουν την καλύτερη δυνατή διαχείριση των υπαρχόντων οικονομικών πόρων, καθώς και την καλύτερη δυνατή εξοικονόμηση νέων. Αυτό το κομμάτι είναι αναπόσπαστο, ανεξάρτητα από το εάν και πόσο το θέλουμε, με τη βιωσιμότητα του Δημόσιου Συστήματος Υγείας.

Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θεμέλιο του Δημόσιου Συστήματος Υγείας είναι η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και η δημόσια υγεία, τόσο στην ύπαιθρο όσο και στον αστικό ιστό της πατρίδας μας. Παρά τις εξαιρέσεις –και υπάρχουν αρκετές τέτοιες φωτεινές εξαιρέσεις- ο κανόνας είναι ένας: Παρά την ύπαρξη προσωπικού που σε ορισμένες περιπτώσεις πλεονάζει στην ύπαιθρο, η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας έχει εκφυλιστεί κυρίως σε απλή συνταγογράφηση. Στον δε αστικό ιστό της πατρίδας μας η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ουσιαστικά απουσιάζει.

Ξεκινώντας από την ύπαιθρο. Στηριζόμαστε στα Περιφερειακά Ιατρεία, στα Κέντρα Υγείας αυτών των ιατρείων και στα Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία. Είναι καινούριες μονάδες, ουσιαστικά με πλουσιότερη στελέχωση από ένα Περιφερειακό Ιατρείο, οι οποίες πρακτικά ακολουθούν τις μετακινήσεις του πληθυσμού, κυρίως στις περιοχές που ο κόσμος με τη μετακίνησή του απομακρύνεται από την έδρα του υπάρχοντος Κέντρου Υγείας.

Από τα στοιχεία που έχουμε στον Νομό Ηρακλείου – όπου έχουμε προχωρήσει κάπως περισσότερο την επεξεργασία με βάση τον χάρτη υγείας – παράλληλα με τα Κέντρα Υγείας που υπάρχουν, σχεδιάζουμε -και έχουμε προχωρήσει σε μια τέτοια συζήτηση, διαβούλευση και συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση- να έχουμε σε κάθε δήμο και ένα κέντρο 16ωρης –δυο οκτάωρα δηλαδή- λειτουργίας. Επίσης, έχουμε ένα δίκτυο σταθμών του ΕΚΑΒ που έρχονται να συνεπικουρήσουν μέσα σε έναν συνολικό σχεδιασμό τις υπάρχουσες δυνάμεις στα Κέντρα Υγείας και στα ιατρεία, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η επείγουσα πρόσβαση -όποτε αυτή χρειάζεται- του πληθυσμού στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας.

Επιτρέψτε  μου στο σημείο αυτό να σταθώ για λίγο στο θέμα των Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων. Ξεκίνησαν, όπως είπα απλά, με διαφορετική στελέχωση, με ένα ωράριο οκταώρου. Έχουμε ένα τέτοιο ιατρείο στο Τυμπάκι, στη Μεσσαρά. Είναι μια περιοχή με μετακίνηση πληθυσμού που προσφέρει σημαντικά στην οικονομία της χώρας, περιοχή πρωτογενούς τομέα. Το ιατρείο αυτό σκεφτόμαστε –θα λειτουργήσει εντός του ’15- να είναι 16άωρης λειτουργίας. Παράλληλα, το ιατρείο των Σφακίων, λόγω του κακού οδικού δικτύου, που κάνει την απόσταση από το κέντρο ακόμη μεγαλύτερη και λόγω του ότι είναι σε περιοχή άγονη, Γαύδος-Σαμαριά, περιοχές που πρόσφατα γίνονται και πύλες εισόδου των προσφύγων, προτείνουμε πιλοτικά καταρχήν να λειτουργήσει ως Κέντρο Εφημερίας.

Την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στα αστικά κέντρα -εμβληματική χαρακτήρισε στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός μας την παρέμβαση γι’ αυτά- με τα ιατρεία της γειτονιάς και τις μονάδες αναφοράς τους είμαστε έτοιμοι να την προχωρήσουμε στον Δήμο του Γαζίου. Τι σημαίνει είμαστε έτοιμοι; Έχουν δρομολογηθεί οι προσλήψεις του προσωπικού. Υπάρχει αρκετό από το καινούριο προσωπικό. Έχουμε λύσει, σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, στον συνολικό σχεδιασμό και το κτιριακό πρόβλημα των ιατρείων και επίσης, έχουμε λύσει, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο, την εκπαίδευση του προσωπικού στον νέο του ρόλο. Με αυτή την έννοια προετοιμαζόμαστε.

Υπάρχουν πολλά ανοικτά ζητήματα, τόσο για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, όσο και για τη νοσοκομειακή περίθαλψη, που δεν έχει απομακρυνθεί ο κίνδυνος της λειτουργικής της κατάρρευσης, για το φάρμακο, τη συγκρότηση των ΥΠΕ, τη χρηματοδότηση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, για όλο το ιδιωτικό σύστημα υγείας που δουλεύει παράλληλα με το δημόσιο, χωρίς να συναντώνται αυτά τα δυο, με αποτέλεσμα τη σπατάλη δυνάμεων, τη σπατάλη πόρων και τελικά την οικονομική αιμορραγία του λαού μας.

Πιστεύω ότι στα νομοσχέδια που θα έρθουν μετά τη συζήτηση των Προγραμματικών Δηλώσεων θα μας δοθεί η δυνατότητα για πιο ολοκληρωμένη συζήτηση αλλά και για συγκεκριμένες αποφάσεις.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνοντας θα ήθελα να πω ότι εγώ βλέπω την προσπάθειά μας να σταθεροποιήσουμε το Δημόσιο Σύστημα Υγείας ενταγμένη συνολικά στην προσπάθειά μας να σταθεροποιήσουμε την ελληνική οικονομία, να σταθεροποιήσουμε την ελληνική κοινωνία και τελικά τη χώρα μας.

Ανεξάρτητα από το πόσοι πολιτικά συντάσσονται μαζί μας, πιστεύω ότι με βάση την εκφρασμένη συμπόρευση του λαού μας και παρ’ όλες τις δυσκολίες η προσπάθειά μας θα είναι τελικά επιτυχής, θα είναι νικηφόρα.

Σας ευχαριστώ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)

 

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο
Για να λαμβάνεις ενημερωτικό υλικό και γνωρίζεις για τις δράσεις μας.
Γράψε απλά το email σου!
Εγγραφείτε