Ο βουλευτής Νίκος Ηγουμενίδης έδωσε το παρόν σήμερα στο στρατόπεδο «Δασκαλογιάννη» (ΣΕΑΠ) και στην τελετή αποφοίτησης των Δοκίμων Εφέδρων Αξιωματικών της 2018 Γ’ ΕΣΣΟ.